ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จำนวนคนดู 292 ครั้ง
การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
โครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจให้ความเห็นชอบกรณีผู้ทำบัญชีที่ผ่านการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีได้ โดยถือว่าเป็นการเข้า ร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาอย่างหนึ่งที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการอบรมสัมมนาแบบดั้งเดิม โดยที่ผู้ทำบัญชีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ซึ่งการอบรมในลักษณะนี้จะช่วยให้การพัฒนาความรู้ของผู้ทำบัญชีเป็นไปอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในจังหวัดห่างไกลและขาดแคลนสถาบันอบรมทางวิชาชีพบัญชี อย่างไรก็ตามการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตควรจะสามารถตรวจสอบได้ว่าสถาบันได้จัดอบรมจริงและมีการวัดผลว่าผู้ทำบัญชีที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จริง กรมฯ จึงได้จัดทำ “คำชี้แจงสำหรับการอบรม ผู้ทำบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” ขึ้น โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ• สถาบันอบรมต้องจัดให้มีระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถตรวจสอบตัวบุคคล ตรวจสอบการเข้าอบรม มีช่องทาง ให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือซักถามปัญหาได้ รวมทั้งต้องพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่มีชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง• สถาบันอบรมต้องจัดให้มีการทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมโดยผู้ทำบัญชีต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าผ่านการอบรมและได้รับชั่วโมงการพัฒนาความรู้เพื่อให้สถาบันอบรมสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดในคำชี้แจงดังกล่าวและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้งเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาสถาบันอบรมทางวิชาชีพบัญชีในอนาคต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสัมมนาท่านละ 200 บาท ทั้งนี้สอบถามได้ที่โทร. 02-5474405[attachments size=small label=doctitle]
วันที่จัดงาน
วิทยากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

29000บาท
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง
3000บาท
ปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์มีความสําคัญในชีวิตประจําวัน และมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันในเวทีต่างๆ และระดับนานาชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสายวิทยาศาสตร์มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น จึงจัดทําโครงการอบรม หลักสูต
4900บาท
เทคนิคการถ่ายภาพขั้นเทพอย่างง่าย..ที่ใครๆก็สามารถทำได้ เทคนิคที่จะช่วยให้ภาพสินค้าของคุณถูกใจลูกค้ามากขึ้น
29000บาท
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง
ไม่ระบุราคา
เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ต้องการลงทุนมรธุรกิจการบริการที่พักและอาหาร ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ตลอดจนพนักงานที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในธุรกิจนี้
8900บาท
บริหารธุรกิจให้ก้าวไกล สร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตร "การบริหารการจัดซื้อ สำหรับร้านอาหาร โรงแรม และรีสอร์ท"
3700บาท
องค์กรใดหากไม่มีการพัฒนาด้านการบริการ การตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้าที่ดี ย่อมเป็นสัญญาณอันตรายได้อย่างหนึ่ง หรืออาจจะทำให้องค์กรหรือธุรกิจนั้นเกิดการสูญเสียโอกาสได้ในหลายๆ อย่าง
3500/คนบาท
หลักสูตรฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารระดับสูง และบุคคลากรที่อยู่ในทีมหรือเกี่ยวข้องกับการนำ ISO/TS16949: 2009 ไปประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการคุณภาพที่ตนรับผิดชอบ