ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

สัมมนาฟรี \"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน\"

จำนวนคนดู 163 ครั้ง
สัมมนาฟรี \
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

สัมมนาฟรี

"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน"

วันพฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2552

เวลา 13:00 - 16:00

ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หลักการและเหตุผลปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้แนวการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องพิจารณาผลกระทบตลอดทุกกิจกรรมตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน และการกำจัดทิ้ง ซึ่งตรงกับเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “การประเมินวัฏจักรชีวิต Life Cycle Assessment (LCA)” นอกจากนี้ผลการศึกษา LCA สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งฉลากสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป (EU Flower) ซึ่งมีเกณฑ์ข้อกำหนดความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตลอดทุกกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง LCA ยังสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อทราบถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละขั้นตอนโดยตลอดวัฏจักรชีวิต โดย สามารถแสดงข้อมูลการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยสินค้า หรือบริการ ซึ่งถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ในรูปแบบฉลากคาร์บอนเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้า หรือบริการที่ส่งผลกระทบสภาวะโลกร้อนน้อยกว่า ซึ่งเป็นอีกวิธีการในที่ช่วยบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความเข้าใจ หลักการ เครื่องมือสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA)” และแนวทางการประยุกต์ผลการศึกษา LCA เพื่อฉลากสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป และการศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนกำหนดการสัมมนา13.30-14.15 บรรยายเรื่อง “การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment ;LCA”14.15-14.45 บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ LCA ในฉลากสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป (EU Flower Ecolabel)14.45-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง15.00-16.00 บรรยายเรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint & Carbon Labelling)ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552
วิทยากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนาฟรี \"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน\"
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3900บาท
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงเหตุผล และความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำ CSR รวมถึงเรียนรู้การทำCSR ในทุกกระบวนการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
- CRM คืออะไร?- ทำไมจึงต้องนำ CRM มาใช้ในองค์กร และประโยชน์ของ CRM?- CRM System เข้ามาช่วยงานในองค์กรได้อย่างไร?- CRM Process- Step-By-Step 1-2-3 C...
3500บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้น ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาใช้ได้จริงกับงานประจำวัน
4,500บาท
การควบคุมทีมงานและงานในหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ สิ่งที่เป็นเช่นนั้น มักจะเกิดขึ้นเพราะผู้บริหารงานขายส่วนใหญ่ มักมองถึงผลประโยชน์ในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว ขาดเป้าหมายและแนวคิดในการสร้างอนาคต ในระยะยาวให้แก่ตนเองและบริษัท หรือไม่ก็มีทัศนคติที่ผิดๆ ในการทำงานใน
2,000บาท
เพื่อการพัฒนาต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิใช่ปรับปรุงเมื่อหัวหน้างานสั่งให้ทำแต่ให้การปรับปรุงนั้นอยู่ในจิตสำนึก ปรับปรุงทีละเล็ก ที่ละน้อยแต่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3700บาท
ทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กรและประเด็นที่สำคัญคือปัจจุบันผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านการงเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
3900บาท
หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ทักษะและเทคนิคในการเข้าถึงและรับรู้ความตัองการ ของลูกค้า ตลอดจนจะได้รับเทคนิคในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานที่สุด