ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

สัมมนาฟรี \"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน\"

จำนวนคนดู 194 ครั้ง
สัมมนาฟรี \
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

สัมมนาฟรี

"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน"

วันพฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2552

เวลา 13:00 - 16:00

ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หลักการและเหตุผลปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้แนวการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องพิจารณาผลกระทบตลอดทุกกิจกรรมตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน และการกำจัดทิ้ง ซึ่งตรงกับเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “การประเมินวัฏจักรชีวิต Life Cycle Assessment (LCA)” นอกจากนี้ผลการศึกษา LCA สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งฉลากสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป (EU Flower) ซึ่งมีเกณฑ์ข้อกำหนดความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตลอดทุกกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง LCA ยังสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อทราบถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละขั้นตอนโดยตลอดวัฏจักรชีวิต โดย สามารถแสดงข้อมูลการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยสินค้า หรือบริการ ซึ่งถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ในรูปแบบฉลากคาร์บอนเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้า หรือบริการที่ส่งผลกระทบสภาวะโลกร้อนน้อยกว่า ซึ่งเป็นอีกวิธีการในที่ช่วยบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความเข้าใจ หลักการ เครื่องมือสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA)” และแนวทางการประยุกต์ผลการศึกษา LCA เพื่อฉลากสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป และการศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนกำหนดการสัมมนา13.30-14.15 บรรยายเรื่อง “การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment ;LCA”14.15-14.45 บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ LCA ในฉลากสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป (EU Flower Ecolabel)14.45-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง15.00-16.00 บรรยายเรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint & Carbon Labelling)ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552
วิทยากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนาฟรี \"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน\"
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

8900บาท
การบริหารงานขาย เป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งของผู้บริหารงานขายขององค์กร เป็นงานที่ละเอียดอ่อน ซับซ้อน และยังมีความผกผันเปลี่ยนแปรไปตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ที่เข้าคลาสจะได้พบกับเสน่ห์ของการมีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยตัวเองคุณจะรู้ว่าทุกเบอร์ที่โทรหาคุณเจ้าของเบอร์เป็นคนเช่นไร และเลขตัวไหนบ้างที่ทำให้ชีวิตรุ่งหรือร่วงและการนำเทคนิคในการจัดการการทำงานของสมองและจิตใต้สำนึก ( NLP )
900บาท
ใครว่าหักดิบบุหรี่ ต้องทรมาน ? ฉีกกฏการหักดิบแบบเดิม ๆ ด้วยการหักดิบบุหรี่ อย่างมีความสุขกันเถอะครับ
3700บาท
องค์กรใดหากไม่มีการพัฒนาด้านการบริการ การตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้าที่ดี ย่อมเป็นสัญญาณอันตรายได้อย่างหนึ่ง หรืออาจจะทำให้องค์กรหรือธุรกิจนั้นเกิดการสูญเสียโอกาสได้ในหลายๆ อย่าง
3700บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ และติดตามเร่งรัดหนี้ได้เรียนรู้และเข้าใจใน กลยุทธ์และเทคนิคที่เหมาะสมในการติดต่อกับลูกค้าเพื่อปล่อยสินเชื่อ รวมถึงวิธีการที่จะต้องติดตามเร่งรัดการชำระหนี้อย่างได้ผล
3900บาท
หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ทักษะและเทคนิคในการเข้าถึงและรับรู้ความตัองการ ของลูกค้า ตลอดจนจะได้รับเทคนิคในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานที่สุด
9900บาท
ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกรรมวิธีการผลิตจากการบ่มผลไม้ การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าของไวน์ในหลากหลายมิติ จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
4,500บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งขัน และกลยุทธ์การทำการตลาดที่ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างเหนือชั้น
4,500บาท
ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานที่มีมูลค่ารวมที่สูงมากในประเทศไทย เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เ