ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

หลักสูตรภาวะผู้นำ

จำนวนคนดู 191 ครั้ง
หลักสูตรภาวะผู้นำ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

 ความหมายของ “ผู้นำ”

 บุคลิกภาพ,หน้าที่และคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ

 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน

 ความหมายและแรงจูงใจในการทำงาน

 องค์ประกอบของแรงจูงใจ

 ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ

 ข้อหลีกเลี่ยงในการสร้างแรงจูงใจ

 เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ

วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553
วิทยากร

คุณสุชาติ เกลี้ยงแก้ว ซึ่งมีประสบการณ์ความเชียวชาญพิเศษด้วยประสบการณ์ในการทำงานกว่า 40ปี ในการสอนและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรต่างๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำที่ดี และบริหารจัดการยอดขาย การวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ อดีตผู้บริหาร ผู้จัดการส่วน ขายปลีกและธุรกิจเสริม ของบริษัทปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการส่วน ร้านค้าปลีก (บริหาร ร้าน 7-11) ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 16 ร้านและรองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท S.O NGV ประเทศไทย จำกัด (บริษัทที่บริการติดตั้ง NGV แห่งแรกของประเทศไทยและได้รับอนุมัติจาก ปตท.) ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส ของธุรกิจตระกูลนฤขัติพิชัย, ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด วิทยากรรับเชิญ บริษัท บางจากปิโตรเลียม และเอส


กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):

http://www.qualitypartner.org/quality/images/leadership.pdf

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอมารี แอร์ พอร์ต ดอนเมือง

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

อบรมฟรี 1 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Quality Partner Co., Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ:Quality Partner Co., Ltd.
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรภาวะผู้นำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

2400บาท
หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่เหมาะสมในการนำมาทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง
2400บาท
การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นหัวข้อหนึ่งที่สำคัญในการที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการมุ่งสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025
1,500บาท
Engagement Australia (EA) เป็นองค์กรอิสระที่เกิดจากการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 26 แห่งในประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน วิจัยและพัฒนา และบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากย
25,000.00บาท
การอบรมหลักสูตรนี้ คือ การให้ความรู้ และทักษะที่จำเป็น ในการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 ตามแนวทางของ ISO 19011 และ ISO/IEC 17021
6900บาท
ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง นาทีกู้ชีวิต จากวิทยากรทีมวชิระพยาบาล ฝึกอย่างเข้มข้น สะใจ 2 วันเต็ม
3426บาท
ฮีตปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถนำความร้อนจากสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ได้ ความร้อนจากฮีตปั๊มจึงเป็นพลังงานทางเลือก แม้จะใชไฟฟ้าแต่ก็เป็นอุปกรณ์อย่างเดียวที่ให้ความร้อนมากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้ การใช้ฮีตปั๊มจึงช่วยลดค่าพลังงานในกระบวนการผลิตและลดการใช้พ
3800บาท
ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าผลการวัดที่ได้มาเป็นผลการวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ แต่ผลการวัดที่เชื่อถือได้ต้องเป็นผลการวัดที่สามารถสอบย้อนกลับได้ และผลการวัดที่สอบกลับได้จะต้องเป็นผลการวัดที่ระบุข้อมูลของค่าความไม่แน่นอนของการวัด
7,000.00บาท
ในหลักสูตรนี้ จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจในระบบการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านคุณภาพ และสามารถนำไปใช้งานภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
3800บาท
ในข้อกำหนดหนึ่งในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ต้องมีการจัดทำการตรวจประเมินภายในอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการตรวจประเมินภายในเป็นวิธีการที่จะทำให้ระบบมีการดำเนินการไปได้อย่างถูกต้อง