ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

หลักสูตรภาวะผู้นำ

จำนวนคนดู 109 ครั้ง
หลักสูตรภาวะผู้นำ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

 ความหมายของ “ผู้นำ”

 บุคลิกภาพ,หน้าที่และคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ

 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน

 ความหมายและแรงจูงใจในการทำงาน

 องค์ประกอบของแรงจูงใจ

 ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ

 ข้อหลีกเลี่ยงในการสร้างแรงจูงใจ

 เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ

วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553
วิทยากร

คุณสุชาติ เกลี้ยงแก้ว ซึ่งมีประสบการณ์ความเชียวชาญพิเศษด้วยประสบการณ์ในการทำงานกว่า 40ปี ในการสอนและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรต่างๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำที่ดี และบริหารจัดการยอดขาย การวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ อดีตผู้บริหาร ผู้จัดการส่วน ขายปลีกและธุรกิจเสริม ของบริษัทปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการส่วน ร้านค้าปลีก (บริหาร ร้าน 7-11) ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 16 ร้านและรองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท S.O NGV ประเทศไทย จำกัด (บริษัทที่บริการติดตั้ง NGV แห่งแรกของประเทศไทยและได้รับอนุมัติจาก ปตท.) ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส ของธุรกิจตระกูลนฤขัติพิชัย, ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด วิทยากรรับเชิญ บริษัท บางจากปิโตรเลียม และเอส


กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):

http://www.qualitypartner.org/quality/images/leadership.pdf

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอมารี แอร์ พอร์ต ดอนเมือง

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

อบรมฟรี 1 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Quality Partner Co., Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ:Quality Partner Co., Ltd.
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรภาวะผู้นำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3500บาท
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
4500บาท
มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านและกำหนดแบบงาน (Drawing) ที่มีการระบุพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่าง (GD&T) อย่างถูกต้อง
6500บาท
การลงทุนสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้คุ้มค่าการลงทุน จำเป็นต้องเข้าใจการประเมินต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่เริ่มกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3500บาท
หลักสูตรนี้เน้นหลักการและองค์ประกอบสำคัญในการสอบเทียบ วิธีการสอบเทียบ เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6,000บาท
เรียนรู้การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมมลพิษหรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแลประจำและหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียน
2,500บาท
การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมมลพิษหรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแลประจำ
1,500บาท
Engagement Australia (EA) เป็นองค์กรอิสระที่เกิดจากการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 26 แห่งในประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน วิจัยและพัฒนา และบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากย
7,490บาท
การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิง
HOT DEAL
3,745บาท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการ ของท่าน