ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

อบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources Officer

จำนวนคนดู 326 ครั้ง
อบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources Officer
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

Rational and Significance

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี เจ้าหน้าฝ่าย บุคลากรมาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานบุคคล งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยงานอบรม งานจัดจ้าง จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิงเป็นต้นจัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วยถือว่าต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุก หน่วยงานในองค์กร พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ

การทำงานหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร ต้องมีความรู้สึกเข้าใจพนักงาน เข้าใจองค์กร ต้องทำหน้าที่พร้อมๆ กันใน 2 บทบาทแทนนายจ้าง และลูกจ้าง

ในการอบรมครั้งนี้จะมู่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนตัว และศักยภาพภายนอกที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

Who Should Attend

พนักงานฝ่ายบุคคลน้องใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร และเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการบุคลากรด้านต่าง ๆ

พนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำงานมานาน ต้องการ Update วิธีการคิดในการทำงานให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร และสร้างพลังในการดึงความสามารถ และศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554
วิทยากร

อ.วรทัย จารุทวัย

ประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลในองค์กรชั้นนำ


กำหนดการ

Training Schedule

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.30 น

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารและ องค์กรปรารถนา

คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รูปแบบการทำงานเชิงรุกสำหรับยุคใหม่

Services Mind ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจขององค์กรและเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ

Key Success ของการเพิ่มประสิทธิภาพงานในฝ่ายตามที่ผู้บริหารและองค์การคาดหวัง

• งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร

• งานด้านค่าตอบแทน ค่าจ้าง

• งานแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล    ห้องสันทนาการ และการบันเทิง

• การจัดฝึกอบรมพนักงาน

• สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน

• งานเอกสารที่ต้องจัดระบบในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• งานด้านบริหารงานธุรการทั่วไป

สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู้

การประชาสัมพันธ์ในงานด้าน HR

เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในด้านต่าง ๆ การลา การขาด การสาย การลาออก และอื่น ๆ

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร

เทคโนโลยีที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเรียนรู้

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คำถามคำตอบ

สถานที่จัดงาน

ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4

KEEN Conference

ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค

(ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต) ถนนศรีนครินทร์

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ท่านละ 2,700 บาท + ภาษี 7 % = 2,889 บาท

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238

บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2
แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจาก
ต่างจังหวัด)
Notice of Cancellation
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:WASO Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ:WASO Ltd.
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources Officer
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4,600.00บาท
ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2008 รวมถึงบรรยายถึงหลักการ วิธีการ เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินการของเครือข่ายฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น โครงการฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสัมมนาวิชาการยางเพื่อเป็นการแนะนำ เครือข่ายฯ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
แนวทางการจัดการคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และนักอุตสาหรรมไม่ควรพลาด
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีพัฒนาผลิตภันธ์พลาสติกให้ทันสมัยตามความนิยมและสร้างผลิตภันธ์พลาสติกใหม่สู่ตลาด
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านจะได้รับการพัฒนาระบบอัตโนมัติในแวดวงอุตสาหกรรมการบรรณจุผลิตภัณฑ์อาหาร
7,490บาท
การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดโครงการการยกระดับขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมของผู้ประกอบการ
9000*บาท
การประเมินสมรรถนะของระบบ Compressed Air การคานวนต้นทุน และผลประหยัดจากมาตรการต่างๆ
6900บาท
ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง นาทีกู้ชีวิต จากวิทยากรทีมวชิระพยาบาล ฝึกอย่างเข้มข้น สะใจ 2 วันเต็ม