ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

อบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources Officer

จำนวนคนดู 209 ครั้ง
อบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources Officer
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

Rational and Significance

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี เจ้าหน้าฝ่าย บุคลากรมาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานบุคคล งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยงานอบรม งานจัดจ้าง จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิงเป็นต้นจัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วยถือว่าต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุก หน่วยงานในองค์กร พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ

การทำงานหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร ต้องมีความรู้สึกเข้าใจพนักงาน เข้าใจองค์กร ต้องทำหน้าที่พร้อมๆ กันใน 2 บทบาทแทนนายจ้าง และลูกจ้าง

ในการอบรมครั้งนี้จะมู่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนตัว และศักยภาพภายนอกที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

Who Should Attend

พนักงานฝ่ายบุคคลน้องใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร และเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการบุคลากรด้านต่าง ๆ

พนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำงานมานาน ต้องการ Update วิธีการคิดในการทำงานให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร และสร้างพลังในการดึงความสามารถ และศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554
วิทยากร

อ.วรทัย จารุทวัย

ประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลในองค์กรชั้นนำ


กำหนดการ

Training Schedule

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.30 น

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารและ องค์กรปรารถนา

คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รูปแบบการทำงานเชิงรุกสำหรับยุคใหม่

Services Mind ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจขององค์กรและเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ

Key Success ของการเพิ่มประสิทธิภาพงานในฝ่ายตามที่ผู้บริหารและองค์การคาดหวัง

• งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร

• งานด้านค่าตอบแทน ค่าจ้าง

• งานแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล    ห้องสันทนาการ และการบันเทิง

• การจัดฝึกอบรมพนักงาน

• สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน

• งานเอกสารที่ต้องจัดระบบในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• งานด้านบริหารงานธุรการทั่วไป

สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู้

การประชาสัมพันธ์ในงานด้าน HR

เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในด้านต่าง ๆ การลา การขาด การสาย การลาออก และอื่น ๆ

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร

เทคโนโลยีที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเรียนรู้

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คำถามคำตอบ

สถานที่จัดงาน

ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4

KEEN Conference

ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค

(ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต) ถนนศรีนครินทร์

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ท่านละ 2,700 บาท + ภาษี 7 % = 2,889 บาท

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238

บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2
แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจาก
ต่างจังหวัด)
Notice of Cancellation
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:WASO Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ:WASO Ltd.
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources Officer
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

6,000บาท
เรียนรู้การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมมลพิษหรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแลประจำและหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียน
1,200บาท
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
6,000บาท
เรียนรู้การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมมลพิษหรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทุกวันนี้ทุกคนทำงานหนักขึ้น เพราะฉะนั้นก็ควรให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้าง ทุกคนต้องการอากาศสะอาด น้ำสะอาด อาหารสะอาด แต่เรื่องอากาศ สะอาดเป็นเรื่องที่ทุกคนละเลยกันมาก ทั้งที่แต่ละวันเราหายใจกันมากถึง 2 หมื่นลิตรเป็นอย่างน้อย เราดื่มน้ำเพียง 2 ลิตรเท่านั้นเอง เ
3500บาท
หลักสูตรนี้เน้นหลักการและองค์ประกอบสำคัญในการสอบเทียบ วิธีการสอบเทียบ เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง
1,200บาท
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
10000บาท
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกำไรเป็นวิธีการที่บูรณาการเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใช้ทรัพยากรในการผลิต โดยเน้นการลดการเกิดและการกำจัดทรัพยากรและพลังงานที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิต
3500บาท
ยังมีผู้ใช้ ไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร จำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะสอบเทียบเครื่องวัดดังกล่าวเอง แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการสอบเทียบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
3000บาท
มาตรฐาน ISO 14001 นับเป็นมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในทุกประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ การจัดการขององค์กรมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรสู่สังคม