สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources Officer

จำนวนคนดู 438 ครั้ง
อบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources Officer
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

Rational and Significance

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี เจ้าหน้าฝ่าย บุคลากรมาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานบุคคล งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยงานอบรม งานจัดจ้าง จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิงเป็นต้นจัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วยถือว่าต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุก หน่วยงานในองค์กร พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ

การทำงานหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร ต้องมีความรู้สึกเข้าใจพนักงาน เข้าใจองค์กร ต้องทำหน้าที่พร้อมๆ กันใน 2 บทบาทแทนนายจ้าง และลูกจ้าง

ในการอบรมครั้งนี้จะมู่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนตัว และศักยภาพภายนอกที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

Who Should Attend

พนักงานฝ่ายบุคคลน้องใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร และเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการบุคลากรด้านต่าง ๆ

พนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำงานมานาน ต้องการ Update วิธีการคิดในการทำงานให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร และสร้างพลังในการดึงความสามารถ และศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554
วิทยากร

อ.วรทัย จารุทวัย

ประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลในองค์กรชั้นนำ


กำหนดการ

Training Schedule

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.30 น

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารและ องค์กรปรารถนา

คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รูปแบบการทำงานเชิงรุกสำหรับยุคใหม่

Services Mind ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจขององค์กรและเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ

Key Success ของการเพิ่มประสิทธิภาพงานในฝ่ายตามที่ผู้บริหารและองค์การคาดหวัง

• งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร

• งานด้านค่าตอบแทน ค่าจ้าง

• งานแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล    ห้องสันทนาการ และการบันเทิง

• การจัดฝึกอบรมพนักงาน

• สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน

• งานเอกสารที่ต้องจัดระบบในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• งานด้านบริหารงานธุรการทั่วไป

สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู้

การประชาสัมพันธ์ในงานด้าน HR

เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในด้านต่าง ๆ การลา การขาด การสาย การลาออก และอื่น ๆ

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร

เทคโนโลยีที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเรียนรู้

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คำถามคำตอบ

สถานที่จัดงาน

ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4

KEEN Conference

ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค

(ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต) ถนนศรีนครินทร์

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ท่านละ 2,700 บาท + ภาษี 7 % = 2,889 บาท

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238

บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2
แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจาก
ต่างจังหวัด)
Notice of Cancellation
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:WASO Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ:WASO Ltd.
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources Officer
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3500บาท
เป็นการอบรมด้านหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ วิธีการเลือกซื้อ , เลือกใช้ และการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ รวมไปถึงการบำรุงรักษาและแก้ไข
3400บาท
หลักสูตรสมบูรณ์แบบในการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และลดค่าไฟฟ้าจากระบบใช้พลังงานต่างๆ ในโรงงานและอาคาร ด้วยการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กร รวมถึงแนวทางการเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรม
3400บาท
หลักสูตรระบบน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารเพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ทางเทคนิคและศิลปะในการเดินระบบน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่าง สม่ำเสมอ พร้อมทั้งจะได้ทราบถึงการปรับปรุงระบบให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า วิธีบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ๆ อธิบายไว้ในการอบรมครั
3200บาท
หลักสูตรการจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาด้วยวิธีสมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกระบบการซ่อมบำรุง อีกทั้งสามารถนำมาซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสมกับการผลิต การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือ สำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบ IMDS แต่ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการคุณภาพ (quality assurance processes) ที่ใช้ใน อุตสาหกรรมยานยนต์
3200บาท
การต่อลงดินสำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรมที่ช่วยให้วิศวกรและช่างไฟฟ้าสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและลดความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้
7,490บาท
การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการสัมมนาภายใต้โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ