ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

อบรม! Situational Leadership  \"การพัฒนาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ \"

จำนวนคนดู 259 ครั้ง
อบรม! Situational Leadership   \
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

- กิจกรรม - ระดมสมอง สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- สถานการณ์สร้างผู้นำได้อย่างไร ???
- การบริหารข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง กลลวง และข่าวลือ
- ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดระเบียบข้อมูล ในยุค Flat World
- กลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละสถานการณ์
- วิธีการคำนวณมูลค่าความเสี่ยงของสถานการณ์ เพื่อการวางแผนรับมือ
- Workshop - การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
- Mind map 360 - บทบาทของผู้นำเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆในองค์กร
- กรณีศึกษา - ผู้นำองค์กรธุรกิจ กับ วิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
- ผู้นำทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในทีม
- กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งและการส่งเสริมความสุขในทีมงาน
- Role Play - การเจรจาต่อรองในสานการณ์ต่างๆ
- Brainstorm - กลวิธีการสื่อสารสถานการณ์ให้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอก
- AAR - After Action Reviewed ตกผลึกความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
วิทยากร
ดร.อิศราวดี ชำนาญกิจ

อาจารย์อิศราวดีมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทฯเอกชนชั้นนำมากมาย เช่น Dale Carnegie-Chicago Training, USA Manager Training at RadioShack Corporation, Chicago, IL, USA เป็นต้น อาจารย์จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทจาก Dominican University, USA ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิยาลัยหลายแห่ง และเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย

กำหนดการ

http://www.deonetraining.com/file_content/file/c12340151804.pdf

สถานที่จัดงาน

โรงแรม ibis Bangkok Riverside

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

Early Bird Rate: รับส่วนลด 3 % หากสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2556
Corporate Rate: หากสมัครเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ 3 ที่นั่งขึ้นไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:DeOne
ชื่อผู้ติดต่อ:DeOne
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรม! Situational Leadership  \"การพัฒนาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ \"
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3,900บาท
หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่ ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด
3,900บาท
พื้นที่ใช้สอยในออฟฟิคทุกตารางนิ้วมีมูลค่า การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญยิ่ง เรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกวิธีกับวิทยากรผู้มีความชำนาญโดยตรง
157,999บาท
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้แนวคิดและฝึกปฏิบัติในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นไปที่บุคลากรในยุค Gen Y ที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนสามารถบริหารงานบุคคลในยุค AEC ที่กำลังจะมาถึง
6000บาท
* เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ * พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้ช่วย อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารทุกระดับ * ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์
3700บาท
องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ เราในฐานะ HR Professional ที่จะต้องก้าวข้ามการบริหารจัดการงาน HR แบบเดิมๆ เข้าสู่การเป็น Modern HR Strategy ในการมีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้าน HR (HR Strategy) เพื
3000บาท
เหมาะสำหรับหัวหน้างาน โฟร์แมน หัวหน้าส่วน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ผู้จัดการ หรือผู้ที่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
2200บาท
การเป็น QMR มืออาชีพ จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป ในหลักสูตร “Leadership for QMR”
3,900บาท
การจัดระบบงานเอกสารและเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน โดยนำหลักการระบบคุณภาพ 5ส มาใช้ จะช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดประสิทธิผลของความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น