ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
search now

เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้า ตาม มอก.ใหม่ และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่

จำนวนคนดู 803 ครั้ง
เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้า ตาม มอก.ใหม่ และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

 เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้า ตาม มอก.ใหม่ และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556
วิทยากร
นายลือชัย ทองนิล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวะกรรมไฟฟ้า  วสท.   กรรมการสภาวิศวกรรม

กำหนดการ

กำหนดการ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
08.50-09.00 น. พิธีเปิด
09.00-10.30 น. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่
โดย รศ.ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
นายสุธี ปิ่นไพสิฐ
นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. สายทนไฟ และการใช้งาน
โดย ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30- 15.00 น. สายไฟฟ้าตาม มอก.ฉบับใหม่ และการใช้งาน
โดย นายลือชัย ทองนิล
15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30- 16.00 น. Panel Discussion
ถาม-ตอบ

สถานที่จัดงาน

ไบเทคบางนา ห้อง GH 201-202

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
สมาชิก วสท.700.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ700.00 บาท
บุคคลทั่วไป1,000.00 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:วิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อผู้ติดต่อ:วิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้า ตาม มอก.ใหม่ และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

5500บาท
ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนํามาใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็น อย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ PLC เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3000บาท
ปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์มีความสําคัญในชีวิตประจําวัน และมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันในเวทีต่างๆ และระดับนานาชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสายวิทยาศาสตร์มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น จึงจัดทําโครงการอบรม หลักสูต
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย และหัวหน้าพนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการขายให้กับลูกค้าหลายรูปแบบ
3500บาท
ปัจจุบันมีการเติบโตของระบบเครือข่ายที่ใช้ในงานอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้นทำให้จำนวนหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอด แดรสมีทิศทางแนวโน้มที่จะหมดไปหรือไม่เพียงพอในการใช้งานจึงได้มีการพัฒนาหมายเลขอินเตอร์เน็ตแอดเดรสออกมาใหม่ให้ใช้งานนั้นคือ IPv6 เพื่อที่จ
3500บาท
การจัดระบบงานเอกสารและเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน โดยนำหลักการระบบคุณภาพ 5ส มาใช้ จะช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดประสิทธิผลของความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอนาคต กับอาชีพใหม่ที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้สดชื่่นมีชีวิตชีวาและมีความหวังใหม่
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสามารถบริหารและจัดการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร" 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมฟังประสบการณ์ทำงานของคนเบื้องหลัง เจ้าของรางวัล MV เพลงชื่อดัง กับถนนหนทางที่ไม่ราบรื่น