ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

อบรมอาชีพ ทำซาลาเปาหน้าแตก สูตรแม่น้อยต้นตำรับสิงห์บุรี ไส้ครีม,ไส้ถั่วแดง,หมั่นโถวฟักทอง

จำนวนคนดู 571 ครั้ง
อบรมอาชีพ ทำซาลาเปาหน้าแตก สูตรแม่น้อยต้นตำรับสิงห์บุรี ไส้ครีม,ไส้ถั่วแดง,หมั่นโถวฟักทอง
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ซาลาเปาหน้าแตก สูตรแม่น้อยต้นตำรับสิงห์บุรี ไส้ครีม,ไส้ถั่วแดง,หมั่นโถวฟักทอง

วันที่จัดงาน
วิทยากร
อาจารยช์ ุติมา มีรัตน์ หรือ แม่นอ้ย

เจา้ของสูตรซาลาเปา
และ ขนมเปี๊ยะ รวมไปถึงขนมของฝากต่างๆ หลากหลายเมนูของ
จังหวัดสิงห์บุรี ลงหลักปักฐานทา อาชีพน้ีมาแลว้กวา่ 32 ป

กำหนดการ

ก ำหนดกำรเรียนกำรสอน
08:30 –09-00 น. -ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
09:00 –11:30 น. -เจ้าหน้าที่แนะน าศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
แนะน าวิทยากร
-วิทยากรแนะน าอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ พร้อม
แหล่งเลือกซื ้อวัตถุดิบ
-สอนวิธีการเลือกซื ้อวัตถุดิบ
-สอนวิธีการเตรียมวัตถุดิบและเทคนิกต่างๆ
-สาธิตขั ้นตอนการท าแต่ละขั ้นตอน
11:30 –12:30 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:30 -15: 00 น. -สาธิตขั ้นตอนการท าแต่ละขั ้นตอน (ต่อเนื่องจาก
ภาคเช้า)
-แนะน าด้านการตลาด การเลือกท าเลเปิ ดร้าน การ
ติดต้นทุน ก าไร และข้อคิดเพื่อความส าเร็จ
-สรุปการเรียนการสอน ตอบปัญหาข้อสงสัยของ
ผู้เรียน

สถานที่จัดงาน

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน Matichon Academy ในเครือบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ราคา1,605 บาทต่อท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน Matichon Academy ในเครือบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
ชื่อผู้ติดต่อ:ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน Matichon Academy ในเครือบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรมอาชีพ ทำซาลาเปาหน้าแตก สูตรแม่น้อยต้นตำรับสิงห์บุรี ไส้ครีม,ไส้ถั่วแดง,หมั่นโถวฟักทอง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4,500บาท
การควบคุมทีมงานและงานในหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ สิ่งที่เป็นเช่นนั้น มักจะเกิดขึ้นเพราะผู้บริหารงานขายส่วนใหญ่ มักมองถึงผลประโยชน์ในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว ขาดเป้าหมายและแนวคิดในการสร้างอนาคต ในระยะยาวให้แก่ตนเองและบริษัท หรือไม่ก็มีทัศนคติที่ผิดๆ ในการทำงานใน
ไม่ระบุราคา
อาสาสมัครคริสเตียนเพื่อสังคม เชิญร่วมอบรม Crisis Management Survival เพื่อเตรียมตัวเผชิญภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต \"รอด\" เพื่อช่วยเหลือคนอื่น...
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงเหตุผล และความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำ CSR รวมถึงเรียนรู้การทำCSR ในทุกกระบวนการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ช่องทางที่ทำให้คุณไม่พลาดข่าวสารจากหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและความงามกันมากขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้หญิงยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสวยงาม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในสังคม
4,500บาท
ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานที่มีมูลค่ารวมที่สูงมากในประเทศไทย เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เ
ไม่ระบุราคา
รู้จักเครื่องมือ-เครื่องจักรที่ใช้ในงานกระจก-อลูมิเนียมรู้จักอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดแบบต่างๆ และเทคนิคการตัด เจาะรูต่างๆรู้จักกระจกชนิดต่างๆ และเทคนิ...