ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now

Highly Recommended by SeminarDD.com

อบรม Behavior-Based Safety การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

จำนวนคนดู 484 ครั้ง
อบรม Behavior-Based Safety การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย,Behavior-based safety (BBS)เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุการได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรเมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของ BBS และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

BBS อาศัยหลักการทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัยแต่น่าเสียดายที่หลายองค์กรไม่ได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและไมได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพให้มัน หรือไม่ได้ทำให้มันยั่งยืน หรือได้ยินมาว่า BBSไม่เหมาะกับพฤติกรรมของคนในประเทศของเราซึ่งถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้เลยดังนั้นการทำให้ BBS ประสบความสำเร็จผู้ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนและมีความเชื่อว่าทำได้ และพยายามทำอย่างต่อเนื่องความไม่ย่อท้อย่อมนำมาสู่ความสำเร็จในการนำ BBS มาใช้ในองค์กร

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องBBSอย่างถ่องแท้ รวมถึงเหตุและผล กระบวนการนำไปใช้ และการแก้ปัญหาพร้อมการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า BBS ไม่ใช่เพียงแค่การทำการสังเกต(observation) เท่านั้น

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ BBS ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  เพื่อให้ทราบเทคนิคในการสื่อสารการจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย
 3.  เพื่อให้ทราบเทคนิคการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้า
 4.  เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กรอันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย 

วิธีการฝึกอบรม

 •  บรรยาย, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม

วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 ถึง 16:30 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

      

 1. BBS คืออะไร ทำไมต้อง BBS พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและความผิดพลาดของมนุษ์
 3. การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (C.O.A.C.H process ) 
 4. เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ (Communication and motivation)
 5. เทคนิคการสังเกต (BBSO Process) และควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย และการแก้ปัญหา
 6. การริเริ่ม (BBS initiative) และนำ BBS ไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 7. กิจกรรม และทดลองฝึกปฏิบัติ (workshop and practice)
 8. กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุปวิทยากร

อาจารย์ปราโมทย์โอภาสมงคลชัย

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า10 ปี และมีประสบการณ์ในการนำหลักการของ STOP (Safety Training ObservationProgram) ของ DuPont มาใช้จนประสบความสำเร็จและมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-BasedSafety) จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศสิงคโปร์ตลอดจนได้เรียนรู้โดยตรงกับปรมาจารย์ชาวแคนาดาผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีที่ DuPont ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ Trainthe Trainer of Safe Start and Safe Track ที่มีผู้เรียนมากมายทั่วโลกมากกว่า1 ล้านคน

กำหนดการ
วันที่ 25 มีนาคม 2557

เวลา  09.00 น. - 16.30 น.

สถานที่จัดงาน

ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,500 บาท
Before 11th March ราคา 5,500 บาท

After 11th March  ราคา 6,500 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ขออภัยงานอบรมสัมมนานี้ปิดให้ลงทะบียนแล้ว หรือได้ผ่านไปแล้ว

หากท่านต้องการสมัคร อบรม Behavior-Based Safety การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถกำหนดเฉพาะอนาคตของตัวเองได้ ตามที่ต้องการจากการเปลี่ยนเบอร์มือถือให้ตัวเอง
7,500บาท
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการกดจุดบำบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่ระบุราคา
บุคคลที่เหมาะสำหรับการอบรม วิศวกรโยธาที่มีพื้นฐานการออกแบบ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4
3,900บาท
หลักสูตรที่จะนำให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนผลิตงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบที่โรงพิมพ์ได้อย่างถูก
12000บาท
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบและแก้ปัญหาพลศาสตร์ของไหลแบบราบเรียบ หรือปั่นป่วน
3700บาท
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใช้จ่ายเงินขององค์กรในการจัดซื้อ ดังนั้นการทำหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อนอกจากจะต้องจัดซื้อสินค้าให้ได้มาตามความต้องการใช้ของหน่วยงานต่างๆและจ่ายเงินแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ครอบคลุมถึงกระบวนการจัดหาแหล่งสินค้า วัตถุดิบ การคัดเลือกผู้ขายหรือ
4500บาท
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ที่ยังไม่เคยมีความรู้และประสบการณ์มากนักให้ได้รับความรู้และเป็นช่องทางในการทำงานเพื่อสร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายความคิดของทุกท่านเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4500บาท
เพื่อนำมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เร็วกว่าปกติ เช่น ภาพการบานของดอกไม้ การเคลื่อนไหวของเมฆ ภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก
20,000บาท
ข่าวดี !!! สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานและพ่อแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกอย่างมั่นใจให้ลูกพัฒนาเต็มศักยภาพ