อยากประสบความสำเร็จต้องมีสิ่งนี้เป็นพื้นฐาน
ภาวะการเป็นผู้นำไม่ใช่ว่าหัวหน้างาน ผู้จัดการ
เท่านั้นที่ต้องมีแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีนะฮะ
เพราะมีความสำคัญต่อการทำงานมากๆ

ผู้นำที่ยอดเยี่ยม ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความกล้าหาญ
ความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ข่าวดีก็คือลักษณะการเป็นผู้นำเหล่านี้สามารถ
เรียนรู้ได้และต้องได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
และการทำซ้ำ รอช้าอยู่ใยตามมาอ่านกันเลยดีกว่า
#แหล่มลอยยยยย

#ความเป็นผู้นำ #สัมมนาดีดี #พัฒนาตนเอง
1.เห็นคุณค่า

ผู้นำที่ชาญฉลาดจะให้ความสำคัญกับทีมและบุคคล
เพราะตระหนักว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะ
ความช่วยเหลือของทีม ยิ่งไปกว่านั้นการเห็นคุณค่า
ยังช่วยให้กำลังใจพัฒนาความเชื่อมั่นและสร้างจุดแข็ง
อีกด้วย

 

2.มั่นใจ

ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำเป็นตัวบ่งชี้
ความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของพนักงาน ผู้นำที่ดี
ต้องไม่กลัวที่จะถูกท้าทายด้วยอุปสรรคปัญหาใหม่ๆ

 

3.ความเห็นอกเห็นใจ

ผู้นำที่ดีจะใช้ความเห็นอกเห็นใจในการรับรู้
ถึงความต้องการของผู้ที่พวกเขาเป็นผู้นำ
และตัดสินใจเลือกแนวทางที่จะเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่บุคคลและทีมงาน

 

4.กล้าหาญ

ผู้นำต้องกล้าที่จะตัดสินใจในทันที ไม่แสดงท่าทีลังเล
หรือขาดความมั่นใจ ความกล้าหาญของผู้นำจะสร้าง
ขวัญกำลังใจให้กับลูกทีมได้ดี

 

5.มีความยืดหยุ่น

ผู้นำที่ดีสามารถยืดหยุ่นได้ พวกเขาปรับเปลี่ยนตนเอง
ตามสถานการณ์บริบทและสถานการณ์ที่พวกเขาพบ
พวกเขายินดีต้อนรับแนวคิดใหม่ๆและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

 

6.ซื่อสัตย์

ผู้นำที่ฉลาดไม่กลัวที่จะสื่อสารความจริง
กับคนของพวกเขา ความซื่อสัตย์เป็นเรื่อง
ของความสุจริต ที่จะสร้างความไว้วางใจ
ความซื่อสัตย์ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

 

7.หนักแน่น

ไม่กลัวปัญหาที่ต้องเผชิญ มีสติและรู้เสมอว่าทุกปัญหา
ต้องผ่านไปได้เสมอมีจุดยืนของตัวเองกล้าหาญที่จะยืนหยัด
รักษาความถูกต้อง แม้จะเจอกับอุปสรรค ผู้นำต้องหนักแน่น
และไม่ท้อถอยง่ายๆ ไม่งั้นคุณก็ป็นเพียงผู้ที่เกิดมาเพื่ออยู่
ภายใต้บังคับบัญชาเท่านั้น

 

8.ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ผู้นำที่ดีต้องมีความเป็นกลาง ไม่อคติกับผู้ร่วมงาน
เพราะอาจส่งผลให้คนในทีมเขม่นกันเอง
ประสิทธิภาพของงานก็ด้อยลงเพราะทีม
ขาดความสามัคคี

 

9.ตอบสนอง

ผู้นำที่ดีจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา
รู้จักปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด
คอยรับฟังทีมและให้ความสำคัญกับทีม

 

10.นอบน้อม

ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอ
หรือไม่มั่นใจในตนเอง แต่ชี้ให้เห็นว่าคุณมีความมั่นใจ
ในตนเองและมีความตระหนักในตนเองในการรับรู้
คุณค่าของผู้อื่น

Similar Posts