Category: Uncategorized

  • 5 เคล็ดลับการเริ่มต้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

    ธุรกิจไม่ล่ม เพราะขยันหมั่นศึกษา สั่งสมประสบการณ์ ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กที่ถูกต้องและลดโอกาส ในการล้มเหลว สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องมีคือความรู้ในสิ่งที่จะทำ ซึ่งความรู้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกันได้ สินค้าไทยจึงอยากเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจใหม่ๆ อ่านและอย่าลืมนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณนะคะ #สินค้าไทย #เคล็ดลับธุรกิจ #ผู้ประกอบการ

  • ภาพกิจกรรมภายในงาน สัมมนา Real Talk 2015

      ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมกับทางบูธสัมมนาดีดี ในงานสัมมนา Real talk 2015   ซึ่งเป็นงานเสวนาทางวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ประจำปีโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาควิชาอสังหาริมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นงานเสวนาทางวิชาการทีไม่ได้แสวงหากำไรจัดขึนเป็นประจำทุกปีโดยนักศึกษาปริญญาโทภาคอสังหาริมทรัพย์