สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
เรารวบรวมงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆซึ่งส่งผลโดยตรงกับการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจของท่าน
Risk Management and Enterprise Risk Management
5000บาท
กระบวนการตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตขององค์กร การตัดสินใจผิดพลาดอาจทำให้องค์กรเกิดปัญหาทางการเงินได้ ผู้ถือหุ้นและคณะผู้บริหารจึงต้องคิดเรื่องการตัดสินใจด้วยกระบวนการจัดการที่รอบคอบ หลักสูตรนี้จะช่วยผู้บริหารหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดธรรมดาๆ