สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น คอร์สสัมมนา HOT DEALS | หลักสูตรสัมมนามีค่าใช้จ่าย | ลงประกาศสัมมนา ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
เรารวบรวมงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆซึ่งส่งผลโดยตรงกับการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจของท่าน
การจัดทำแผนธุรกิจ  ในสภาวะเศรษฐกิจขาลง
3,900บาท
หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้บริหาร หรือ เจ้าของธุรกิจ รู้จักการจัดทำแผนธุรกิจที่ดี แนะนำจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนธุรกิจ อีกทั้งเป็นผู้บริหารองค์กรธุรกิจเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ได
Update กฎหมายแรงงานใหม่
5000บาท
สาเหตุหนึ่งที่นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือทำผิดก่อให้เกิดข้อพิพากษ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ต้องมีคดี บางครั้งอาจต้องรับโทษทางอาญา ก็คือตามไม่ทันกฎหมายแรงงานที่แก้ไขใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26)