สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แหล่งรวมอบรมสัมมนาด้านโลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้มีความสามารถ ความรู้เพื่อเข้าแข่งขันในตลาดโลก และสามารถนำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก
HOT DEAL
สัมมนาฟรี นำเข้าสินค้าจากจีนผ่าน Taobao.com
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
HOT DEAL
สัมมนาฟรี พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกผ่านเวป Alibaba.com
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
3900บาท
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ
การบริหารงานขนส่ง
4000บาท
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ
การบริหารงานขนส่ง
4000บาท
เราจึงควรเรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
หลักสูตร กระบวนการ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ กฎหมายภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
7800บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”
3800บาท
ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า
INCOTERMS 2010 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
3800บาท
กฎเกณฑ์ใหม่ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ศึกษาดูงาน เจาะตลาดแดนมังกร
39900บาท
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการส่งออกไปประเทศจีน มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจีนเดินเรื่องเอกสารให้ สะดวก รวดเร็ว
ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)
4066บาท
สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่ สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ศัพท์สำคัญ ประสานงานการค้ากับต่างชาติ สอบถาม ตอบกลับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย เสนอราคา สั่งซื้อ และติดตามหนี้ อย่างสุภาพและเป็นทางการ
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเจาะตลาด และความท้าทายในการจัดการตลาด CLMV
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เหมาะกับผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาทำการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV
e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
4066บาท
สร้างช่องทางการขาย และจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า ปรับกระบวนการทำงานองค์กรเป็นแบบอัตโนมัติให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว ประสานงานลูกค้าได้ง่าย บริการรวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้น
หลักสูตร โมเดลธุรกิจและค้าระหว่างประเทศ ให้สำเร็จจากเทคนิค Marketing 4.0
2900บาท
เข้าใจในเรื่องของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่องของรูปแบบการส่งออก
หลักสูตร กระบวนการ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ กฎหมายภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
7800บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้
การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
3700บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
การวางแผนดำเนินธุรกิจด้วยกลุยุทธโลจิสติกส์ซัพพลายเชน การวางแผนอุปสงค์และอุปทานแบบบูรณาการ ,การวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการและการควบคุมสินค้าคงคลัง
3500บาท
ACA เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ซัพพลายเชน โดยศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผลขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop พร้อม Certificate
กระบวนการขนส่งระหว่างประเทศ(ส่งออก) Exportation
3,700+vatบาท
พื่อการเรียนรู้หลักสูตร ธุรกิจการบริการ การขนส่งระหว่างประเทศ(ส่งออก) ข้อกำหนด และกฏหมาย กฎข้อบังคับ และภาษีใหม่ๆ เรียนรู้การะบวนการขนส่งตั้งแต่การเครียมสินค้าถึงท่าเรือ ขั้นตอนการจัดเตรียมสินค้า เอกสารเพื่อการขนส่งทางทะเล sea freight , ขนส่งทางอากาศ
เจาะลึก UCP600 & Letter of Credit (L/C)
3800บาท
Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้าของผู้ซื้อ ขณะเดียวกันผู้ขายก็พึงพอใจถ้าได้รับการชำระเงินด้วย L/C ที่ผู้ซื้อเปิดมาให้ เพราะผู้ขายทราบดีว่า ถ้าผู้ขายส่งสินค้าออกแล้วได้จัดทำเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C นั้น ได้...
ความรู้การนำเข้าส่งออก ทั้งระบบ( 2 วัน)
7600บาท
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ไม่ได้แค่การพูดคุยตกลงระหว่างกันเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกาการค้าสากล จึงมีองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ค้าทั่วโลก ผู้นำเข้า-ส่งออกต้องมีความรู้..
เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique)
3800บาท
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญ หลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและ...
International Purchasing and Marketing Management
3800บาท
การจัดซื้อและขายสินค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกิจการ อีกทั้งภารกิจหลักที่ยังไม่แจ้งชัด รวมไปถึงการทำสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าผู้จัดจำหน่าย ที่ต้องมีคำมั่นสัญญาให้ครบถ้วน ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ...
ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (SHIPPING)
9900บาท
หลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร หลังจากจบหลักสูตรนี้ 80 ชม. จะมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนออกของ
การขนส่งระหว่างประเทศ(ส่งออก) Exportation
3,700+vatบาท
ห้ามพลาด!!กับหลักสูตรพิเศษ โลจิสติกส์และซัพพลายเซน ธุรกิจบริการการขนส่งระหว่างประเทศ(ส่งออก) เข้มข้น กระชับ ใช้ได้จริง ภายใน 1 วัน
กระบวนการจัดส่งและกระจายสินค้า ( Logistic and Transportation )
3,800+vatบาท
เรียนรู้การวางแผนและคำนวณต้นทุนการกระจายสินค้า กระบวนการวางแผนการบริหาร การจัดการ หารจัดส่งและกระจายสินค้า
อบรมโลจิสติกส์ ทำธุรกิจการขนส่ง นำเข้า-ส่งออก
24500บาท
จบหลักสูตร พร้อมได้งานทำ ด้านโลจิสติกส์ ไม่มีพื้นฐานก็อบรมได้ ภายใต้การดูแลจาก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
“ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”
3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน Messenger
3800บาท
ในปัจจุบันในทุกองค์กรจะต้องมีการติดต่อซื้อขายสินค้ากับลูกค้าซึ่งการติดต่อซื้อขายในปัจจุบัน ก็ทำได้หลายรูปแบบ แต่ที่สำคัญในการติดต่อซื้อขายสินค้าคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องการชำระเงิน ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการวางบิล เก็บเงิน เก็บเช็
หลักสูตร การปฎิบัติการธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ (transport and operation) ฟรี
13000บาท
ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นสถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์พร้อมได้งานทำงาน
การเขียนเอกสารตามระบบ ISO สำหรับคลังสินค้าและจัดส่ง
3800บาท
ในปัจจุบันทุกองค์กรจะต้องมีการบริหารหรือปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และยังช่วยให้องค์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยให้เป็นไปตามมีระบบ ISO ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งใ