สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
รวมหลักสูตรอบรมการบริหารการผลิต มาตรฐานอุตสาหกรรม และคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร " ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง " ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ จ.พิษณุโลก
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมด้วย Automation
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมด้วย Automation ภายในงาน Thailand Industries Fair 2018 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ชั้น 2
โครงการอบรมกลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมด้วย CSV (Creating Shared Value )
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การให้ความรู้ด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วม ด้วย CSV CSR และ SE