สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น คอร์สสัมมนา HOT DEALS | หลักสูตรสัมมนามีค่าใช้จ่าย | ลงประกาศสัมมนา ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
เวปรวมอบรมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคคล HR การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นการทำธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาหัวหน้างานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่้างๆ
จิตวิทยาการบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับผู้บังคับบัญชา
3,500บาท
หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการการเพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วหัวหน้างานต้องปรับตัวมาเป็นผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร
นักสรรหาและวางแผนกำลังคนมืออาชีพ  รุ่นที่ 9 (Professional Recruiter & Workforce Planner)
6900บาท
เรียนรู้ลึกในระบบงานสรรหา วิธีการ ช่องทาง ของงานสรรหา และการวางแผนกำลังคน เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องการสัมภาษณ์งาน
หลักสูตรราคาพิเศษ!!!
1900บาท
เรียนรู้เรื่องกฎหมายแรงงานด้วยภาษีง่ายๆ เนื้อหาเหมาะกับคนทำงาน HR หัวหน้างาน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมราคาพิเศษคุ้มสุดๆ!!!
เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่ รุ่น 9 (2 Days - HR Aspect for New HR)
6900บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน HR หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในงาน HR ทั้งระบบ
การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร
3,900บาท
ทักษะความสามารถ การศึกษา ประสบการณ์ ศักยภาพการทำงาน บุคลิกลักษณะที่แต่ละคนมีย่อมมีความแตกต่างกันในการคัดเลือกเข้าทำงาน หากการคัดเลือกบุคลากรที่ได้มาไม่เหมาะสมกับงาน ก็จะทำให้องค์กรมีการเข้าออกของบุคลากรบ่อย ทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ ก
สู่ความเป็นเลิศทักษะ
3700บาท
การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนรายงานและเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
3700บาท
ได้เรียนรู้วิธีการร่างหนังสือเชิญประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เขียน resume ให้โดนใจนายจ้างยุค AEC
500บาท
มาเรียนรู้วิธีเขียน Resume เจ๋งๆ ที่จะช่วยให้คุณได้งานกับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการ
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3700บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคล เป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน
การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
3700บาท
เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญพบเอกสารตามที่ต้องการ
การจัดทำ Training Roadmap for HRD
7600บาท
ทำให้ท่านได้เรียนรู้ "การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล" ทั้งองค์กรและเฉพาะรายบุคคลควบคู่กันในคราวเดียว
การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR for Non HR)
3700บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมระดับหัวหน้างาน ผู้กำลังจะก้าวเป็นหัวหน้างานหรือผู้มีหน้าที่บริหารงานบุคคลเข้าใจในเรื่องบริหารงานบุคคล แล้วนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการบริหารคนให้ดียิ่งขึ้น
การบริหารงานธุรการยุคใหม่ - Professional Administration for New Gen
2900บาท
บทบาทของธุรการจะต้องเปลี่ยนไปเมื่อเรียนรู้ทักษะ และเทคนิคการบริหารธุรการ....อย่างมืออาชีพ
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60 สำรองที่นั่งได้ที่ นัยน 090 645 0992, 089 606 0444 ,Line  hrdzenter
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พิเศษ กดLike Facebook รับสิทธิ์สมาชิกฟรี พร้อมอบรมในราคาสมาชิกเพียง 2,900 บาท www.facebook.com/HRDZenter
Modern Leadership for New Generation
4,500.-บาท
เพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของลูกน้องและลดความขัดแย้งภายในองค์กรได้
สำรองที่นั่งเบอร์โทรศัพท์ 087 0718100 ไม่อยากปวดหัวกับการคำนวณค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลาอีกต่อไป ท่านต้องเข้าฟัง หลักสูตร ครบเครื่องเรือง PAYROLL
3500บาท
เนื่องจากเงินเป็นปัจจัยจูงใจหลักทางตรงสำหรับการทำงานของพนักงาน เพราะต้องใช้เงินทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัวและสำหรับการมาทำงาน การทำให้พนักงานได้รับค่าจ้างเงินเดือนแบบถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาจึงเป็นหน้าที่สำคัญอย่างทีสุด
สำรองที่นั่งเบอร์โทร 087 0718100  เพิ่ม SKILL งานอบรมขั้นเทพ ในหลักสูตร ครบเครื่องเรื่องฝึกอบรม Professional Training Officer หลักสุตร 2 วัน
ไม่ระบุราคา
ให้ท่านได้นำเอากลยุทธ์ เทคนิควิธี และ เคล็ดลับต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ตรงของทางวิทยากร นำไปปรับประยุกต์ใช้งานการทำงานฝึกอบรมของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สำรองที่นั่งเบอร์โทรศัพท์ 087 0718100 เพราะข้อผิดพลาดเหล่านี้คือประเด็นที่นายจ้างมักทำผิด ถูกลูกจ้างไปฟ้องศาล ทำให้นายจ้างแพ้คดี  พบกับ 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างมักทำผิดจนแพ้คดี
2,900บาท
วิเคราะห์เจาะลึก ประเด็นที่นายจ้างมักทำผิด ถูกลูกจ้างไปฟ้องศาล ทำให้นายจ้างแพ้คดี เสียเงินเป็นล้านมาแล้วท่านเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล ต้องเข้าฟังเรื่องนี้เพื่อป้องกัน แก้ไขได้ทัน ก่อนที่จะเป็นรายต่อไป!!!
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
7800บาท
หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการแบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
3700บาท
การเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาอุสาหกรรม เพื่อนำมาประยุคใช้ในการแก้ปัญหา จึงจำเป็นสำหรับทุกคน ที่มีความมุ่งมั่น ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต