สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น คอร์สสัมมนา HOT DEALS | หลักสูตรสัมมนามีค่าใช้จ่าย | ลงประกาศสัมมนา ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
เวปรวมอบรมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคคล HR การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นการทำธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาหัวหน้างานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่้างๆ
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
4,500.-บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด
อบรม 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
9800บาท
การพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน
สัมมนาฟรี ทำดีถวายพ่อหลวง กับ 10 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือนายจ้างมักทำผิดจนแพ้คดี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด เบอร์โทร 087 0718100 เปิดรอบพิเศษ รอบเดียวเท่านั้น !!
สำรองทีนั่งด่วน เบอร์โทรศัพท์ 087 0718100 ครบเครื่องเรื่องฝึกอบรม กับ นักฝึกอบรมมืออาชีพ Professional Training Officer 2 วัน
5000บาท
ผู้เข้าอบรมได้นำเอากลยุทธ์ เทคนิควิธี และ เคล็ดลับต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ตรงของทางวิทยากร นำไปปรับประยุกต์ใช้งานการทำงานฝึกอบรมของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ปฏิทินสัมมนาประจำเดือนมกราคา 60  สำรองที่นั่งได้ที่ นัยน 090 645 0992, 089 606 0444 ,Line : hrdzenter
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กดLike Facebook รับสิทธิ์สมาชิกฟรี พร้อมอบรมในราคาสมาชิกเพียง 2,900 บาท อย่าพลาดนะคะ
สู่ความเป็นเลิศทักษะ
3700บาท
การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนรายงานและเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
3700บาท
ได้เรียนรู้วิธีการร่างหนังสือเชิญประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน
3900บาท
พบกับกลยุทธ์ใหม่ แห่งการสรรหาคน เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นับวันยากขึ้นทุกที
Accounting Map เพื่อจัดทำและแก้ไขระบบบัญชีแบบมืออาชีพ  เดือนกุมภาพันธ์ 2560
4500บาท
เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วย เทคนิคการจดจำหลักบัญชี แก้ไขปัญหางานบัญชี ด้วย Accounting Map
หลักสูตร ภาวะผู้นำในองค์กร
4500บาท
ผู้นำยุคใหม่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยดึงศักยภาพของตัวเองออกมาบริหารงานและทีมงานอย่างเต็มความสามารถ ผู้นำในองค์กรความเก่งทั้งเรื่องคน
วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
3900บาท
ในปัจจุบันการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงาน ที่ทำงานหลายๆ แห่งถึงขนาดใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารทางอีเมล์ อีกทั้งยังมีความสำคัญในการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ
สำรองที่นั่ง ติดต่อ 090 645 0992 ทันที  หลักสูตร การบริหารงาน ธุรการยุคใหม่ !! วันที่ 26 มกราคม 60
2900บาท
พร้อมรับใบวุฒิบัตรหลังจบสัมมนาทันที พร้อมรับราคาพิเศษทุกที่นั่ง 2900 บาทเท่านั้น
เทคนิคสู่ความเป็นเลิศในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่
3900บาท
เปิดโอกาสให้เลขานุการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ให้นายรู้สึกว่าเป็นมือขวามืออาชีพ
การออกแบบระบบบริหารผลงานอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
3900บาท
การประเมินผลงานอย่างเดียวจะบอกได้แต่เพียงว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการทำอย่างไรให้ผลงานของพนักงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร จึงต้องอาศัยการบริหารผลงานของพนักงานแต่ละคนเพื่อให้สร้างผลงานตามแผนที่กำหนดด้วย
เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยหลักสูตรการบริหารคนสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ HR FOR NEW HR 2017
2,900บาท
เพราะงานบุคคล เป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูป ไม่มีสูตรตายตัว ไม่มีวิธีการที่แน่นอน เป็นงานที่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง เป็นงานที่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคนจำนวนมาก หากบริหารเป็น.ก็จะได้ใจและได้ผลงานไปพร้อมกัน หากบริหารไม่เป็นก็จะมีปัญหาตามมาแน่นอน
Coaching for Leadership : การพัฒนาทักษะการโค้ช สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ
4000บาท
ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ช ยกระดับ สร้างทัศนคติ เปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมกลยุทธ์ เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของทีมอย่างชัดเจน และสำเร็จตามเป้าหมาย
เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่ถูกต้อง พร้อมUPDATE คำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุด ใน หลักสูตร 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานฯที่ผ่ายบุคคลหรือผู้บริหารมักทำผิดจนแพ้คดี
2,900บาท
โทรสำรองที่นั่งล่วงหน้า เบอร์โทร 087 0718100 เน้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์คดีตัวอย่างที่ศาลตัดสินคดีความออกมาแล้ว พร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไข
พลิกโฉม...คน & องค์กรกับการก้าวสู่ยุค Digital HR
3,900บาท
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคนในยุคดิจิตอล
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3,500บาท
ภาวการณ์ที่จะทำให้องค์กรอยู่ได้ด้วยความยั่งยืนและมีผลกำไรที่ดีและสร้างจุดแข็งเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศและต่างประเทศได้ปัจจัยที่สำคัญคือ การวางแผนงานที่ทรงพลัง และสามารถเสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
หลักสูตร ฝึกอบรม การคัดสรรบุคคลากร (Selection Staff) เดือน มกราคม 2560
3500บาท
การคัดสรรบุคคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญและละเอียดอ่อน โดยส่งผลตรงต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้ บริษัทWYNN Schooling จึงจัดการฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง การคัดสรรบุคคลากร (Selection Staff) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการคัดสรรบุคคลากร เพื่อเข้าทำงานในองค์กรของท่าน อย่
หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา (Time Management) ประจำเดือนมกราคม 2560
3500บาท
หากองค์กรของท่านยังประสบพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเวลา ในการทำงาน ของบุคคลกรในแผนก หรือในองค์กร ทั้งบุคคลากรที่ทำงานออฟฟิศในแผนกต่างๆ หรือในส่วนของบุคคลากรที่ทำงานบนเรือ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหา ที่อาจกล่าวได้ว่า “เวลา...ไม่เคยพอต่อการจัดการงานหรือชีวิต”หรือ
จิตวิทยาการบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับผู้บังคับบัญชา
3500บาท
หัวหน้างานที่มีจิตวิทยาการบริหารและสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่หัวหน้างานต้องมีทักษะด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าใจคนใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิ
โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่(MODERN SUPERVISORY SKILL)
9900บาท
บริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม
กฎหมายแรงงาน สำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
3,745 ถึง 4,494บาท
สรุปประเด็นและสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายท่ี่ผู้บริหารต้องทราบและทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง
การขอ VISA เข้ามาในราชอาณาจักรใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Work Permit
7,490หรือ8,560บาท
การขอ VISA เข้ามาในราชอาณาจักรและการขอ Work Permit ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย
การขอ VISA เข้ามาในราชอาณาจักรใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Work Permit
7,490หรือ8,560บาท
การขอ VISA เข้ามาในราชอาณาจักรและการขอ Work Permit ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย
เทคนิค...การจัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace
4280บาท
กิจกรรมพนักงานจัดเป็น "หัวใจสำคัญ" ของการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ดังนั้น HR และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมพนักงาน จะได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน และองค์กร จากหลักสูตรนี้
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม 2560
4280บาท
Update อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2560 บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2560 และ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน บังคับใช้ปี 2560
ศิลปะสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน
4280บาท
ทำไม? " หัวหน้างาน " ทุกคน!!! ควรเข้าอบรมหลักสูตรนี้ พบกับเทคนิค วิธีการต่างๆที่จะพัฒนาให้คุณกลายเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการจัดทำ และแก้ไขข้อบังคับ  เกี่ยวกับการทำงาน
5,500บาท
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ดำเนินไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมาย เพราะเหตุว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสิทธิ และ หน้าที่ของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ปัญหาสำคัญคื