สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
เวปรวมอบรมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคคล HR การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นการทำธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาหัวหน้างานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่้างๆ
งานสัมมนาฟรี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลักสูตรการจัดการระบบประเมินผลงานประจำปี ด่วน !! รับจำนวนจำกัด
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง พร้อมแนะนำถึงกระบวนการออกแบบและการติดตามประเมินผลงานในภาคปฏิบัติให้เห็นภาพชัดเจนเป็นขั้นตอน ว่าจะทำอย่างไรให้ระบบประเมินผลงานขององค์กร ตอบโจทย์องค์กรที่ผู้บริหารต้องการ