สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
เวปรวมอบรมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคคล HR การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นการทำธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาหัวหน้างานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่้างๆ
แนวทางจัดการ 6 ปัญหายักษ์ของ HRD
ไม่มีค่าใช้จ่าย
- Listen & Share - ประสบการณ์การแก้ปัญหา HRD - Build - แนวทางที่ใช้แก้ปัญหาสำหรับองค์กรของท่าน
สมัครงานอย่างไร ให้ได้งาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสมัครงานคือการเปิดโอกาสให้ องค์การที่เราคาดหวังได้ทราบถึงคุณสมบัติที่อยู่ในตัวเรา ซึ่งหากเราสามารถสื่อสารให้องค์กรทราบถึงจุดเด่นของเราที่สามารถสนับสนุนงานองค์กรได้ ก็มีโอกาสทำให้เราได้งานที่หวังไว้ ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนสมัครงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น