สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
รวมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพ และความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้ท่านเลือกสมัคร โดยมีทั้งการอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาชีพครู ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของท่าน
กินอย่างไรให้สมดุลตามหลักแพทย์จีน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
แพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวฯ ได้เปิดให้มีการบรรยายความรู้เรื่องกินอย่างไรให้สมดุลตามหลักทางแพทย์แผนจีน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
⛩สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ⛩จัดให้บริการความรู้ฟรี
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีพลัง เพื่อการแข่งขันในตลาดสากล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ/ มีผู้แปลภาษาไทย การอบรมครั้งนี้สำหรับนักออกแบบ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน
เทคนิคสร้างธุรกิจออนไลน์ ยุค Digital Marketing
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมฟรี ที่จะให้คุณลงมือทำธุรกิจ ได้แนวคิดและวิธีการลงทุน ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งคุณไม่เคยรู้มาก่อน!!