สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
รวมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพ และความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้ท่านเลือกสมัคร โดยมีทั้งการอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาชีพครู ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของท่าน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวโน้มแฟชั่น ปี 2019”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และนักออกแบบแฟชั่นไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก จึงจัดให้มี กิจกรรมการสัมมนาแนวโน้มแฟชั่นปี 2019 เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรแฟชั่นไทยให้ทันต่อกระแสนิยมในระดับสากล
หัวข้อ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมนาฟรีตลอดงาน!! พร้อมรับใบ certificate พร้อมลุ้นรับสร้อยคอทองคำและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยาย เรื่องราวการเดินทางการเดินทางของสื่อจากยุค OFFLINE จนมาถึงยุค ONLINE ในปัจจุบัน จากคุณวรจรรย์ แสงเงิน หรือที่คุ้นเคยกันในนาม "บ.ก. เรโกะ" อดีต บ.ก. นิตยสารแฟชั่นชื่อดัง S Cawaii