สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
รวมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพ และความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้ท่านเลือกสมัคร โดยมีทั้งการอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาชีพครู ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของท่าน
สัมนาฟรี! จัดสวนแนวตั้งอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 บริษัทแพลนท์วอลล์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับ สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ ผู้รับเหมา และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับ การจัดสวนแนวตั้ง วิธีการออกแบบ การติดตั้ง และการดูแลรักษาให้สวนแนวตั้งอยู่กับผนังของท่านได้ยาวนาน
วันนี้คุณพร้อมจะ​
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้คนไทยมีรูปร่างที่ดีขึ้นอย่างถูกวิธี และดูสุขภาพดีตามหลักวิทยาศาสตร์
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ให้สามารถดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานภายในหน่วยงาน
ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรผู้ประกอบการโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ให้สามารถดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานภายในหน่วยงาน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ตามขั้นตอนที่ 4 ของโรงงาน/อาคารควบคุม เพื่่อให้ปฏิบัติได้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
ตลาดออนไลน์ ระเบิดยอดขายบน FACEBOOK ทำอย่างไร?
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมฟรี ที่จะให้คุณลงมือทำธุรกิจ ได้แนวคิดและวิธีการลงทุน ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งคุณไม่เคยรู้มาก่อน!!
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner