สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
รวบรวมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ รวมไปถึงภาษี และกฏหมาย ที่ช่วยให้การทำธุรกิจนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
HOT DEAL
สัมมนา LAMTA TALK 2017
4900บาท
สัมมนาที่จะมาแนะนำบริหารจัดการโรงแรมให้ถูกกฏหมายและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญกูรูชื่อดัง
English for Accountants ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
1500บาท
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจ
ปลายปีนี้ห้ามพลาด เทคนิคการวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานและ เทคนิคการเขียนระเบียบสวัสดิการ (Welfare)
3900บาท
ยุติปัญหาสารพันน่าปวดหัวเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการพนักงาน เรียนรู้การกระทบปัญหาทางภาษี-บัญชี การเขียนระเบียบสวัสดิการเพื่อลดข้อโต้แย้งทางภาษี สวัสดิการใดบ้างที่ต้องระมัดระวัง ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบ
หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหารและ HR ควรรู้ - อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
4000บาท
เพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล มีความเข้าใจและรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และลดผลกระทบที่อาจตามอย่างมากมาย
งบประมาณเพื่อการควบคุมและวางแผนกำไร
2140บาท
บรรยายพร้อมการมีส่วนร่วมในการบรรยาย(workshop) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง
สัมมนาหลักสูตร ด้านภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs และการวิเคราะห์งบการเงิน
2500บาท
หลักสูตรนี้ >> เน้นทำ workshop สอนตั้งแต่เสียภาษี วางแผนภาษี พร้อมให้คำปรึกษานานถึง 1 ปี และตั้งไลน์กรุ๊ป ไว้ให้คำปรึกษา จากท่านวิทยากรโดยตรง Tel. 0896060444 คุณจิ๋ว
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เรียนเชิญสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง วันที่ 30 พฤศจิกายน 60  โทร 089 606 0444
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด ติดต่อได้ที่ คุณจิ๋ว 089 606 0444
ประเด็นแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
4000บาท
• ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างในการจ้างคนต่างด้าว การจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมายต้อง ทำอย่างไร?
Accounting Map เพื่อจัดทำและแก้ไขระบบบัญชีแบบมืออาชีพ   
4066บาท
แก้ไขปัญหางานบัญชีที่เกิดขึ้นด้วย Accounting Map ฝึกเขียน Accounting Map เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
Excel for Accounting (การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี) รุ่น 16
8560บาท
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง ได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างถ
หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหารและHR ควรรู้ - อบรมวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
4000บาท
เพื่อให้ท่านได้เข้าใจในการใช้กฎหมายแรงงานในการบริหารคนและองค์การได้อย่างถูกต้องรัดกุมและวิธีการทำสัญญาจ้างแรงงานที่ปลอดภัย
หลักสูตร ประเด็นแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย - อบรมวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
4000บาท
การบริหารจัดการจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย
นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ   
4066บาท
สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี
เรียนเชิญสัมมนาหลักสูตร เจาะประเด็น พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 60   เพื่อความพร้อมขององค์กร 21 November 2017
4000บาท
หลักสูตร เจาะประเด็น พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 60 เพื่อความพร้อมขององค์กร วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม St.James สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์
เรียนเชิญสัมมนาหลักสูตร เจาะประเด็น พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 60   เพื่อความพร้อมขององค์กร 21 November 2017
4000บาท
หลักสูตร เจาะประเด็น พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 60 เพื่อความพร้อมขององค์กร วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม St.James สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์
หลักสูตร ประเด็นแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย อบรมวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560  นี้
3800บาท
ประเด็นแรงงานต่างด้าวและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย
LAMTA Talk * Law * Accountin * Management * TAXES for Small Hotels
4900บาท
ฟังการบรรยายการบริหารจัดการโรงแรม บัญชีธุรกิจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)
3900บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
Only Keyman ประกันคีย์แมน
6500บาท
กลับมาอีกครั้งกับสุดยอดหลักสูตร ONLY KEYMAN ที่หลายๆคนเคยมาเรียนแล้วนำกลับไปใช้ จนยอดทะลุ ปัง.ปัง.ปัง..... >>>ยกระดับตัวเอง
** การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ **
4800บาท
การวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง ความสามารถในการชำระหนี้สิน สมรรถภาพในการหากำไร และสมรรถภาพในการดำเนินงาน
** อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 **
4800บาท
เรียนรู้และเข้าใจในเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับปี 2560
Finance for Sales
7,900บาท
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย
หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
ไม่ระบุราคา
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน