สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
ศูนย์รวมหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการพูด การเจรจาต่อรอง เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือทางธุรกิจ การพูดเป็นศาสตร์ มีหลักการและกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ เป็นสิ่งที่ลอกเลียนกันได้ยาก แต่อาจพัฒนาขึ้นได้ในแต่ละบุคคล ซึ่งการพูดที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการสังเกตวิธีการที่ดีและมีโอกาสฝึกฝน
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆ กำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย
เปลี่ยนคุณให้เป็นมือหนึ่งในการครองใจคน ตามหลัก NLP
4500บาท
คลาสที่จะทำให้คุณได้เปรียบผู้อื่น ทราบหรือไม่ว่า ได้มีการวิจัยจากอาจารย์ทางด้านจิตวิทยา Dr. Albert Mehrabian จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกา UCLA ถึงเรื่องพลังของการสื่อสารและการรับรู้ของมนุษย์ การวิจัยพบว่า คู่สนทนารับรู้ข้อความที่คุณส่งพยายามส่งต่อผ
การสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์ สู่งานสำเร็จ
3900บาท
การทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบไหนอย่างไร ภายในหน่วยงานหรือการทำงานนอกหน่วยงานย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม หากเรามีการสื่อสารดี มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ย่อมสร้างโอกาสที่ดีที่จะให้งานที่เราทำน
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
3900บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา”
การสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์ สู่งานสำเร็จ
3900บาท
การทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบไหนอย่างไร ภายในหน่วยงานหรือการทำงานนอกหน่วยงานย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม หากเรามีการสื่อสารดี มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ย่อมสร้างโอกาสที่ดีที่จะให้งานที่เราทำน
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
3900บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

Presentation Mastery
18500บาท
Course 2 วันที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นมืออาชีพอย่างชัดเจน พร้อม workshop สุดมันที่จะทำให้การขึ้นเวที เป็นเรื่องง่ายๆ..และสง่างาม
หลักสูตร Acting for Speaking
10500บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 30 มิ.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 1,000 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิกรายปี รับสิทธิ์ท่านละ 9,500 บาท เท่านั้น..
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา”
สู่ความเป็นเลิศทักษะ
3900บาท
การเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารด้วยเอกสารที่ใช้ในการแสดงหรือยืนยันข้อความต่างๆ ที่ได้มีการตกลงกันไว้
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา”
Professional Call Center
4,000บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ พนักงาน Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า โดยหนักเน้นในเรื่องคำพู
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา”
การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement)
4,000บาท
ปัจจัยสุดท้าย คือ หลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ในการคัดเลือกผู้ค้าที่นักจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงทุกครั้งเวลาจัดซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้การคัดเลือกผู้ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นรูปธรรม เพื่อได้มาซึ่งผู้ค้าที่เหมาะสมทั้งในด้
STORYTELLING for Leaders
19500บาท
ในงานสัมมนาพิเศษนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ศาสตร์ผ่านกระบวนศิลป์ การนำ Storytelling มาใช้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟัง เพื่อเข้าใจ Storytelling Model รู้ถึงหลุมพรางที่ควรหลีกเลี่ยง รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
คอร์สเก่ง (หลาย) ภาษา มารวยด้วยงานแปล
6000บาท
คอร์สการแปลที่เน้นปฏิบัติ เน้นงานแปลทางธุรกิจ เรียนรู้ช่องทางการหาลูกค้าใหม่ ๆ ในต่างประเทศ การเจรจากับลูกค้าจากประเทสต่าง ๆ และข้อความระวังในการทำธุรกิจแปลกับลูกค้าและเอเยนซี่ต่างชาติ
อบรมการแปลเบื้องต้น 2 (Basic Translation II)
3400บาท
หลักการแปลและฝึกแปลเบื้องต้นระดับประโยค ทั้งประโยคไทย-อังกฤษ อังกฤษ – ไทย ฝึกแปลตัวบทประเภทต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดี (เช่น บางส่วนของนิทาน นิยาย เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร บทภาพยนตร์ เป็นต้น) และ สารคดี (เช่น บางส่วนของ ข่าว บทความ คอลัมน์ ในหัวข้อต่างๆ ) จากอ
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา”
หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ “Negotiation Strategy for Win Win”
12000บาท
วช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ เพราะในสภาพของความเป็นจริงนั้น การติตต่อย่อมมีข้อขัดแย้งอาจจะเป็นข้อเสนอที่ไม่ตรงกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการเจรจาต่อรอง ซึ่งผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีกว่าย่อมได้เรียบผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ด
Professional Call Center
3,900ก่อน Vatบาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ พนักงาน Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า โดยหนักเน้นในเรื่องคำพู
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา”
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา”
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
4500บาท
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา
Advance MC in English พิธีกรภาษาอังกฤษ ระดับมืออาชีพ
5400บาท
คอร์สสอนและอบรม การเป็น พิธีกรภาษาอังกฤษ ระดับมืออาชีพ และภายในองค์กร
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)
3900บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง