สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อบรม หลักสูตรวุฒิบัตร จุฬาฯ หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่25

จำนวนคนดู 2011 ครั้ง
อบรม หลักสูตรวุฒิบัตร จุฬาฯ หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่25
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร

วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
วิทยากร
ดร.โสภณ ขันติอาคม อาจารย์นวพร บุศยสุนทร ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ อาจารย์ธนเดช มหโภไคย และ อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์

ดร.โสภณ ขันติอาคม
ผอ. ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะ เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
ที่ปรึกษาด้านการเงิน

- อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ที่ปรึกษาด้านการเงิน และกรรมการสถาบันส่งเสริมการลงทุนไทย

- อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์
นิติกรระดับชำนาญการ กรมสรรพากร

สถานที่จัดงาน

ชั้น 2 ห้อง 209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

14,900 (ราคาสุทธิ ไม่รวม Vat และไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ติดต่อ:ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรม หลักสูตรวุฒิบัตร จุฬาฯ หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่25
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน และผู้บริหาร ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
5800บาท
เรียนรู้ทักษะ 5C สำหรับหัวหน้างาน รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน อุปสรรคในการประสานงาน การกำหนด OLA ในการทำงาน การสร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่น ตลอดจนการมอบหมายงาน การปรึกษาหารือ การสอนงาน การสั่งงาน และเทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง
3800บาท
Leader และ Trainer จำเป็นต้องมีทักษะต่างๆในการสอนงาน และบริหารคน ( ลูกน้อง – ทีมงาน ) ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เมื่อได้สอนงาน หรือตรวจสอบประเมินผลการทำงานของลูกน้องแล้ว การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ลูกน้อง ( ผู้รับ
1,200บาท
เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
4,200+vatบาท
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรอย่างไรให้ตรงเป้าหมายขององค์กร ขั้นตอนการสรรหาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
3700บาท
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้...???
3000บาท
แนวคิด DISC เข้าใจคน พัฒนาตน พัฒนาทีม รู้จักรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน – DISC Model
2,900บาท
เพราะกฎหมายก็คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็ศาล “ แรงงาน” หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมาย จะทำให้เสียเงินเป็นล้านหรืออาจจะถูกติดคุกส่วนตัวได้ มีแต่การเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้เท่านั้นจึงจะคุ้มครองท่านได้