สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อบรม! Situational Leadership  \"การพัฒนาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ \"

จำนวนคนดู 891 ครั้ง
อบรม! Situational Leadership   \
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

- กิจกรรม - ระดมสมอง สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- สถานการณ์สร้างผู้นำได้อย่างไร ???
- การบริหารข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง กลลวง และข่าวลือ
- ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดระเบียบข้อมูล ในยุค Flat World
- กลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละสถานการณ์
- วิธีการคำนวณมูลค่าความเสี่ยงของสถานการณ์ เพื่อการวางแผนรับมือ
- Workshop - การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
- Mind map 360 - บทบาทของผู้นำเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆในองค์กร
- กรณีศึกษา - ผู้นำองค์กรธุรกิจ กับ วิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
- ผู้นำทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในทีม
- กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งและการส่งเสริมความสุขในทีมงาน
- Role Play - การเจรจาต่อรองในสานการณ์ต่างๆ
- Brainstorm - กลวิธีการสื่อสารสถานการณ์ให้กับทีมงานทั้งภายในและภายนอก
- AAR - After Action Reviewed ตกผลึกความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม

วันที่จัดงาน

http://www.deonetraining.com/file_content/file/c12340151804.pdf

วิทยากร
ดร.อิศราวดี ชำนาญกิจ

อาจารย์อิศราวดีมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทฯเอกชนชั้นนำมากมาย เช่น Dale Carnegie-Chicago Training, USA Manager Training at RadioShack Corporation, Chicago, IL, USA เป็นต้น อาจารย์จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทจาก Dominican University, USA ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิยาลัยหลายแห่ง และเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

Early Bird Rate: รับส่วนลด 3 % หากสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2556
Corporate Rate: หากสมัครเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ 3 ที่นั่งขึ้นไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:DeOne
ชื่อผู้ติดต่อ:DeOne
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรม! Situational Leadership  \"การพัฒนาภาวะผู้นำตามสถานการณ์ \"
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

2,900บาท
เพราะกฎหมายก็คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็ศาล “ แรงงาน” หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมาย จะทำให้เสียเงินเป็นล้านหรืออาจจะถูกติดคุกส่วนตัวได้ มีแต่การเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้เท่านั้นจึงจะคุ้มครองท่านได้
3800บาท
  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง
3500บาท
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
3800บาท
ทักษะการโค้ช สร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีโดยธรรมชาติ ตามความเป็นจริง ไม่น่าเชื่อที่คนทั่วไปแทบไม่มีทักษะเรื่องนี้เลย ดังนั้นการที่ทีมงานจะทำงานได้อย่างมีพลังผลักดัน ผู้นำทีมและสมาชิกจึงต้องฝึกฝนทักษะการโค้ชให้มีติดตัวเป็นปกตินิสัยใ
3700บาท
ทำให้พนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานสูงที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการสอนงานและมีความรู้ในการถ่ายทอดงานแบบ OJT ทำให้องค์กร และพนักงานรุ่นพี่มีกำลังเสริมที่ดีเพิ่มขึ้น
2,900บาท
เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่างๆ
3700บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักสื่อสารเพื่อการติดต่อประสานงานทั้งเชิงธุรกิจและราชการ
3500บาท
ปัจจุบันนี้ในองค์กรมีบุคคลากรที่มีความหลากหลายรุ่นมากขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยคน บุคคลากรสูงวัย (Babyboom)   บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน (talent)  คนรุ่น GEN X และ GEN Y ซึ่งทัศนคติและวิธีการทำงานของแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันมาก จึงทำให้การท