สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี!
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อบรมอาชีพ ทำน้ำสมุนไพรบรรจุขวด

จำนวนคนดู 617 ครั้ง
อบรมอาชีพ ทำน้ำสมุนไพรบรรจุขวด
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

น้ำสมุนไพรบรรจุขวด

วันที่จัดงาน

ก ำหนดการ
09.30 – 10.00 น. -ลงทะเบียนและรับประทานอาหารวา่ ง
10.00 – 12.00 น. - เจา้หนา้ที่แนะนา ศูนยอ์าชีพและธุรกิจมติชน แนะนา วทิยากรผเู้รียน
-วิทยากรแนะน าภาพรวมของอาชีพ โอกาสทางการตลาด วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เปิดร้าน แหล่งที่หาซ้ือไดง้่าย
- เตรียมวตัถุดิบในแต่ละเมนู
- เตรียมนวดแป้ ง , ท าตัวปลากริม, เตรียมกล้วย,เตรียมเผือก ฯลฯ
-อธิบายคุณสมบตัิของวตัถุดิบแต่ละประเภท
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. - เริ่มทา ขนมทุกเมนู
15.00 – 16.00 น. - สรุปการเรียนการสอน ตอบปัญหาข้อสงสัยของผู้เรียน
-แนะนา การเปิดร้านขาย การติดตน้ ทุน กา ไรและขอ้คิดเพื่อความสา เร็จ

วิทยากร
หัสนัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล

2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
2546มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

สถานที่จัดงาน

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน Matichon Academy ในเครือบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ราคา1,605 บาทต่อท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน Matichon Academy ในเครือบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
ชื่อผู้ติดต่อ:ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน Matichon Academy ในเครือบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรมอาชีพ ทำน้ำสมุนไพรบรรจุขวด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ไม่มีค่าใช้จ่าย
เนื่องด้วยรพ.ราชวิถี มีจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยหรือญาติหรือผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวโรค แนวทางการรักษาและการดูแลตัวเอง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลดีที่
ไม่ระบุราคา
หลักสูตร การประกอบอหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ Authentic Japanese Cuisine Courses
5000บาท
สุดยอดไอเดียเงินล้าน เปิดเผยการตลาดขั้นเทพ เพิ่มยอดขายได้ทันที เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบเหนือชั้น ไอเดียเด็ดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นเงินได้อย่างไร มาค้นพบเคล็ดลับวิชากันคะ
4000บาท
เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง ซึ่งมีศักยภาพในการวิเคราะห์ SEM ได้อย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับเป็นที่นิยมของนักวิจัย
5500บาท
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง” วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/list สนใจสมัครได้ที่ E-mail:trai
ไม่ระบุราคา
โดยสถาบัน Tsuji Culinary Institute ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี เริ่ม มกราคม 2016 นี้ !!! เปิดรับสมัครแล้ว จำนวนจำกัด หลักสูตร 2 วัน เท่านั้น!
3700บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักสื่อสารเพื่อการติดต่อประสานงานทั้งเชิงธุรกิจและราชการ
ไม่ระบุราคา
ห้ามพลาด !! เอาใจคนรักเส้น มีให้เลือกหลากหลายเมนู อีกทั้งน้ำซุปคัดสรรจากวัตถุดิบชั้นเลิศ
3700บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ และติดตามเร่งรัดหนี้ได้เรียนรู้และเข้าใจใน กลยุทธ์และเทคนิคที่เหมาะสมในการติดต่อกับลูกค้าเพื่อปล่อยสินเชื่อ รวมถึงวิธีการที่จะต้องติดตามเร่งรัดการชำระหนี้อย่างได้ผล