สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

แนวทางการปฏิบัติและการจัดการงาน Messenger

จำนวนคนดู 626 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติและการจัดการงาน Messenger
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

   http://www.trainingbymotiva.com/default.asp?content=contentdetail&id=19630


  ในปัจจุบันในทุกองค์กรจะต้องมีการติดต่อซื้อขายสินค้ากับลูกค้าซึ่งการติดต่อซื้อขายในปัจจุบัน  ก็ทำได้หลายรูปแบบแต่ที่สำคัญในการติดต่อซื้อขายสินค้าคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องการชำระเงิน ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการวางบิล เก็บเงิน เก็บเช็คทวงหนี้ล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งบางองค์กรมักจะประสบกับปัญหาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสาร  เรื่องคน การจัดสายรถ รถที่ใช้ ปัญหาในการรับเงินสดหรือเช็คไม่ได้เราจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร และจะบริหารอย่างไรเมื่อMessengerไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สำคัญต่อการดำเนินงานของท่านและอาจจะเป็นสาเหตุหรือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าปฏิเสธในเรื่องของการชำระเงินดังนั้น  หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานและการจัดการงานMessenger อย่างมีประสิทธิภาพ” จึงเป็น อีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานและการจัดการงาน Messengerเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้กำหนดไว้รวมถึงยังช่วยลดและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานของ Messengerและยังช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

ความหมายและความสำคัญของ Messenger

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน Messenger

เทคนิคการสื่อสาร และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ขั้นตอนและวิธีการในการจัดสายรถ และแบ่งโซน

ประโยชน์ของ Messenger ที่มีต่อองค์กร

ความสำคัญของการวางบิล รับเช็ค และเงินสด

วิธีการเตรียมเอกสารในวางบิล รับเช็คและเงินสด

ขั้นตอนในวางบิล รับเช็ค และเงินสด

ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา

>กรณีลูกค้าไม้รับวางบิล          >เก็บเงินสดไม่ได้ / ไม่ครบ

> การเก็บเช็คไม่ได้ /เก็บเช็คไม่เต็มจำนวน       > เช็คคืน

ข้อดี และข้อเสีย และปัญหาของ Messenger

การควบคุมและการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ Messenger

เทคนิคการติดต่อประสานงานและมารยาทที่มีต่อลูกค้า

การบริหารความขัดแย้ง และการควบคุมอารมณ์

หัวใจในการให้บริการ

วิทยากร
คุณนนทพัฒน์ โพธี
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

3,500บาท [ บวก VAT 7%=3,745 บาท ]

                ราคาสมาชิก 3,000บาท [ บวก VAT 7%=3,210 บาท ]

คลิกเพื่อสำรองที่     ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที

http://form.jotform.me/form/30421077699459

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827519

หากท่านต้องการสมัคร แนวทางการปฏิบัติและการจัดการงาน Messenger
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
3800บาท
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3800บาท
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
500บาท
ภาพรวมการขนส่งสินค้าผ่านแดน ระหว่างชายแดนแม่สอด ประเทศไทย และชายแดนเมียวดี ประเทศพม่า รวมทั้งการดำเนินพิธีการศุลกากร
3500บาท
ขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านขนส่ง พร้อม Work Shop, Simulation File &Certificate โดย ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี (รับจำนวนจำกัด)
3800บาท
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคลังสินค้า พร้อม Workshop&Certificate โดย ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชนมากกว่า 30 ปี (รับจำนวนจำกัด)