สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

กรณีที่บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.พนักงานมีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

2.พนักงานสามารถพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.บริษัทได้รับโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หรือการปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวกับ

4.การใช้ Software ด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (โดยตลอดระยะเวลา

5.การจัดทำโครงการ จะมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ)

กรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.มีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์ และการนำเอาซอฟต์แวร์มาใช้ ในงานด้านโลจิสติกส์ให้

2.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.มีประสบการณ์การฝึกงานด้านการจัดการโลจิสติกส์กับบริษัทชั้นนำ

4.มีงานทำ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากในกรณีที่เป็นนักศึกษา ทางหลักสูตร

จะจัดหาที่ทำงานให้

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)

2.ระบบการจัดซื้อและการพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Purchasing and Demand Forecasting Management)

3.ระบบการจัดการด้านการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) และระบบบัญชีเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ (ERP)

4.ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System)

5.ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

6.ระบบการบริหารการขนส่ง (Transportation Management System)

7.ระบบ Software เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

วิทยากร

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Software ในงานด้านโลจิสติกส์

2.ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านโลจิสติกส์จากบริษัทชั้นนำของไทย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1.บุคลากรที่ทำงานด้านโลจิสติกส์ และต้องการพัฒนาศักยภาพด้านซอฟต์แวร์

2.นักศึกษาสาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย

3.ผู้ที่จบการศึกษาแล้วจาก สาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ

แต่ยังไม่ได้เข้าทำงาน

สถานที่จัดงาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) ณ ธาราพาร์ค
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 0.00 บาท ฟรี ตลอดหลักสูตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028320458

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับโรงงานที่มีปัญหาเรื่องคลังสินค้า ไม่ว่าสต๊อกขาดสต๊อกเกิน
3800บาท
ในปัจจุบันทุกองค์กรจะต้องมีการบริหารหรือปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และยังช่วยให้องค์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยให้เป็นไปตามมีระบบ ISO ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งใ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Ms-Excel โปรแกรมพื้นฐานของคนทำงาน มาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง ทั้งการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง การจัดทำรายงานสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ในปัจจุบันในทุกองค์กรจะต้องมีการติดต่อซื้อขายสินค้ากับลูกค้าซึ่งการติดต่อซื้อขายในปัจจุบัน ก็ทำได้หลายรูปแบบ แต่ที่สำคัญในการติดต่อซื้อขายสินค้าคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องการชำระเงิน ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการวางบิล เก็บเงิน เก็บเช็
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ปรับกลยุทธ์โลจิสติกส์และ การตลาด เพื่อรุกตลาด E-Commerce” โดยวิทยากรจากบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ( ประเทศไทย ) จำกัด
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
3800บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้อ