สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

กรณีที่บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.พนักงานมีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

2.พนักงานสามารถพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.บริษัทได้รับโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หรือการปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวกับ

4.การใช้ Software ด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (โดยตลอดระยะเวลา

5.การจัดทำโครงการ จะมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ)

กรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.มีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์ และการนำเอาซอฟต์แวร์มาใช้ ในงานด้านโลจิสติกส์ให้

2.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.มีประสบการณ์การฝึกงานด้านการจัดการโลจิสติกส์กับบริษัทชั้นนำ

4.มีงานทำ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากในกรณีที่เป็นนักศึกษา ทางหลักสูตร

จะจัดหาที่ทำงานให้

 
วันที่จัดงาน

ภาคทฤษฎี : ส. 28 ก.พ. – อา. 1 มี.ค./ ส. 14 – อา. 15 มี.ค.

/ ส. 21 – อา. 22 มี.ค./ ส. 28 – อา.29 มี.ค.

/ ส.16 - อา.17 พ.ค. 2558

ศึกษาดูงาน : 1 วัน

ภาคปฏิบัติ : 80 ชั่วโมง (เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2558)

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)

2.ระบบการจัดซื้อและการพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Purchasing and Demand Forecasting Management)

3.ระบบการจัดการด้านการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) และระบบบัญชีเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ (ERP)

4.ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System)

5.ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

6.ระบบการบริหารการขนส่ง (Transportation Management System)

7.ระบบ Software เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

วิทยากร

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Software ในงานด้านโลจิสติกส์

2.ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านโลจิสติกส์จากบริษัทชั้นนำของไทย

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1.บุคลากรที่ทำงานด้านโลจิสติกส์ และต้องการพัฒนาศักยภาพด้านซอฟต์แวร์

2.นักศึกษาสาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย

3.ผู้ที่จบการศึกษาแล้วจาก สาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ

แต่ยังไม่ได้เข้าทำงาน

 
สถานที่จัดงาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) ณ ธาราพาร์ค  
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 0 บาท
ฟรี ตลอดหลักสูตร  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028320458

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


24500บาท
จบหลักสูตร พร้อมได้งานทำ ด้านโลจิสติกส์ ไม่มีพื้นฐานก็อบรมได้ ภายใต้การดูแลจาก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3040บาท
กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งนำเข้าและส่งออก
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
3800บาท
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
3800บาท
ในปัจจุบันในทุกองค์กรจะต้องมีการติดต่อซื้อขายสินค้ากับลูกค้าซึ่งการติดต่อซื้อขายในปัจจุบัน ก็ทำได้หลายรูปแบบ แต่ที่สำคัญในการติดต่อซื้อขายสินค้าคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องการชำระเงิน ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการวางบิล เก็บเงิน เก็บเช็
3500บาท
ขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน Workshop พร้อม Certificate โดย ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ & ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี(สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด)
3800.00บาท
เรียนรู้การวางแผนสั่งซื้อ เงื่อนไขการส่งมอบ เครื่องมือในการชำระเงิน การจัดทำเอกสาร สิทธิประโยชน์ทางภาษี
24500บาท
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (สถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์ *พร้อมจัดหางานต่อเนื่อง)