สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

กรณีที่บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.พนักงานมีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

2.พนักงานสามารถพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.บริษัทได้รับโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หรือการปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวกับ

4.การใช้ Software ด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (โดยตลอดระยะเวลา

5.การจัดทำโครงการ จะมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ)

กรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.มีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์ และการนำเอาซอฟต์แวร์มาใช้ ในงานด้านโลจิสติกส์ให้

2.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.มีประสบการณ์การฝึกงานด้านการจัดการโลจิสติกส์กับบริษัทชั้นนำ

4.มีงานทำ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากในกรณีที่เป็นนักศึกษา ทางหลักสูตร

จะจัดหาที่ทำงานให้

 
วันที่จัดงาน

ภาคทฤษฎี : ส. 28 ก.พ. – อา. 1 มี.ค./ ส. 14 – อา. 15 มี.ค.

/ ส. 21 – อา. 22 มี.ค./ ส. 28 – อา.29 มี.ค.

/ ส.16 - อา.17 พ.ค. 2558

ศึกษาดูงาน : 1 วัน

ภาคปฏิบัติ : 80 ชั่วโมง (เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2558)

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)

2.ระบบการจัดซื้อและการพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Purchasing and Demand Forecasting Management)

3.ระบบการจัดการด้านการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) และระบบบัญชีเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ (ERP)

4.ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System)

5.ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

6.ระบบการบริหารการขนส่ง (Transportation Management System)

7.ระบบ Software เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

วิทยากร

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Software ในงานด้านโลจิสติกส์

2.ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านโลจิสติกส์จากบริษัทชั้นนำของไทย

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1.บุคลากรที่ทำงานด้านโลจิสติกส์ และต้องการพัฒนาศักยภาพด้านซอฟต์แวร์

2.นักศึกษาสาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย

3.ผู้ที่จบการศึกษาแล้วจาก สาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ

แต่ยังไม่ได้เข้าทำงาน

 
สถานที่จัดงาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) ณ ธาราพาร์ค  
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 0.00 บาท ฟรี ตลอดหลักสูตร  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028320458

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
3800บาท
ในปัจจุบันคลังสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้า ทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป แต่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า มักประสบกับปัญหานานับปการ เช่นสินค้าหาย สินค้าขาด สินค้าเกิน สินค้าจัดเก็บไม่ตรง
3800บาท
การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่ายก็ถือว่าเป็นกร
7800บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
8000บาท
ผู้ส่งออก – ผู้นำเข้า, ผู้ผลิต, Freight Forwarders, บริษัทท่าเรือเอกชน และ ผู้สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าอันตรายให้มีมาตรฐานการทำงานแนวทางเดียวกัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะรับรองเนื้อหาโดย IMO และ สมาคมทิฟฟ่า
25,000บาท
งานขนส่งเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ท้าทาย เพราะรถเราวิ่งออกไปด้านนอกควบคุมได้ยาก พนักงานขับรถก็หลากหลาย มีทั้งดีและไม่ดี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเกิดจากปัญหาหลายๆอย่างที่เจอและได้รับการแก้ไข เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
25,000บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับโรงงานที่มีหัวหน้าคลังสินค้า และต้องการยกระดับพนักงานเพื่อให้สามารถลดต้นทุนในองค์กรได้