สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

กรณีที่บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.พนักงานมีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

2.พนักงานสามารถพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.บริษัทได้รับโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หรือการปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวกับ

4.การใช้ Software ด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (โดยตลอดระยะเวลา

5.การจัดทำโครงการ จะมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ)

กรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.มีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์ และการนำเอาซอฟต์แวร์มาใช้ ในงานด้านโลจิสติกส์ให้

2.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.มีประสบการณ์การฝึกงานด้านการจัดการโลจิสติกส์กับบริษัทชั้นนำ

4.มีงานทำ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากในกรณีที่เป็นนักศึกษา ทางหลักสูตร

จะจัดหาที่ทำงานให้

 
วันที่จัดงาน

ภาคทฤษฎี : ส. 28 ก.พ. – อา. 1 มี.ค./ ส. 14 – อา. 15 มี.ค.

/ ส. 21 – อา. 22 มี.ค./ ส. 28 – อา.29 มี.ค.

/ ส.16 - อา.17 พ.ค. 2558

ศึกษาดูงาน : 1 วัน

ภาคปฏิบัติ : 80 ชั่วโมง (เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2558)

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)

2.ระบบการจัดซื้อและการพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Purchasing and Demand Forecasting Management)

3.ระบบการจัดการด้านการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) และระบบบัญชีเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ (ERP)

4.ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System)

5.ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

6.ระบบการบริหารการขนส่ง (Transportation Management System)

7.ระบบ Software เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

วิทยากร

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Software ในงานด้านโลจิสติกส์

2.ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านโลจิสติกส์จากบริษัทชั้นนำของไทย

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1.บุคลากรที่ทำงานด้านโลจิสติกส์ และต้องการพัฒนาศักยภาพด้านซอฟต์แวร์

2.นักศึกษาสาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย

3.ผู้ที่จบการศึกษาแล้วจาก สาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ

แต่ยังไม่ได้เข้าทำงาน

 
สถานที่จัดงาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) ณ ธาราพาร์ค  
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 0.00 บาท ฟรี ตลอดหลักสูตร  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028320458

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
ACA เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ซัพพลายเชน โดยศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผลขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop พร้อม Certificate
39900บาท
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการส่งออกไปประเทศจีน มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจีนเดินเรื่องเอกสารให้ สะดวก รวดเร็ว
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
9900บาท
หลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร หลังจากจบหลักสูตรนี้ 80 ชม. จะมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนออกของ
3700บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
24500บาท
จบหลักสูตร พร้อมได้งานทำ ด้านโลจิสติกส์ ไม่มีพื้นฐานก็อบรมได้ ภายใต้การดูแลจาก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3,900บาท
ยุทธวิธีในการบริหารต้นทุนให้ลดต่ำลง เพื่อตอบรับนโยบายขององค์กร ที่เร่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยนั้น เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นและมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับอัตราเดียวกันได้ อย่างเช่น ระบบการ
3800บาท
กฎเกณฑ์ใหม่ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
7800บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้