สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

กรณีที่บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.พนักงานมีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

2.พนักงานสามารถพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.บริษัทได้รับโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หรือการปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวกับ

4.การใช้ Software ด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (โดยตลอดระยะเวลา

5.การจัดทำโครงการ จะมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ)

กรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม :

1.มีความเข้าใจงานด้านโลจิสติกส์ และการนำเอาซอฟต์แวร์มาใช้ ในงานด้านโลจิสติกส์ให้

2.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.มีประสบการณ์การฝึกงานด้านการจัดการโลจิสติกส์กับบริษัทชั้นนำ

4.มีงานทำ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากในกรณีที่เป็นนักศึกษา ทางหลักสูตร

จะจัดหาที่ทำงานให้

 
วันที่จัดงาน

ภาคทฤษฎี : ส. 28 ก.พ. – อา. 1 มี.ค./ ส. 14 – อา. 15 มี.ค.

/ ส. 21 – อา. 22 มี.ค./ ส. 28 – อา.29 มี.ค.

/ ส.16 - อา.17 พ.ค. 2558

ศึกษาดูงาน : 1 วัน

ภาคปฏิบัติ : 80 ชั่วโมง (เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2558)

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)

2.ระบบการจัดซื้อและการพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Purchasing and Demand Forecasting Management)

3.ระบบการจัดการด้านการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) และระบบบัญชีเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ (ERP)

4.ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System)

5.ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

6.ระบบการบริหารการขนส่ง (Transportation Management System)

7.ระบบ Software เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

วิทยากร

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ Software ในงานด้านโลจิสติกส์

2.ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านโลจิสติกส์จากบริษัทชั้นนำของไทย

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1.บุคลากรที่ทำงานด้านโลจิสติกส์ และต้องการพัฒนาศักยภาพด้านซอฟต์แวร์

2.นักศึกษาสาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย

3.ผู้ที่จบการศึกษาแล้วจาก สาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ

แต่ยังไม่ได้เข้าทำงาน

 
สถานที่จัดงาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) ณ ธาราพาร์ค  
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 0.00 บาท ฟรี ตลอดหลักสูตร  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028320458

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ “เสริมสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
24500บาท
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (สถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์ *พร้อมจัดหางานต่อเนื่อง)
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
24500บาท
ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งฝึกงานและจัดหางานให้จนกว่าจะได้งาน รุ่นที่ 111
3800บาท
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
3000บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้าไปประยุกต์ใช้งานในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาปรับปรุงการทำงานให้
24500บาท
หลักสูตรอบรมโลจิสติกส์ 240 ชั่วโมงในภาคทฤษฎี และอีก 240 ชั่วโมงในภาคปฏิบัติ พร้อมหาไปดูงาน จัดหาที่ฝึกงานและ หางานให้จนกว่าจะได้งานทำ