สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อบรมเชิงปฏิบัติการ! การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ฟรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ! การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ฟรี
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม The Geometer\'s Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนร้้คณิตศาสตร์


วันที่จัดงาน
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552
วิทยากร

อาจารย์ไพฑ้รย์ สีสังข์


สถานที่จัดงาน

ณ อาคาร ว.วิโรจน์ ชัน้ 2
89/1 ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

อบรมฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ! การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ฟรี
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3700บาท
“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น และปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามาร
3,900บาท
สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง 15 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 3,900 บาท (ราคายังไม่รวม Vat) หลักการและเหตุผล ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพัฒนาซึ่งวิธีการที่จะชนะและอยู่เหนือคู่แข่งถือเป็นเส้นชัยที่ทุกองค์กร
4500บาท
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงานคือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกสิ่งว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม
3700บาท
คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึกคุณภาพ”
3700บาท
องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร
3700บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ และติดตามเร่งรัดหนี้ได้เรียนรู้และเข้าใจใน กลยุทธ์และเทคนิคที่เหมาะสมในการติดต่อกับลูกค้าเพื่อปล่อยสินเชื่อ รวมถึงวิธีการที่จะต้องติดตามเร่งรัดการชำระหนี้อย่างได้ผล
3700บาท
การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ กำลังมองหาความสำเร็จในชีวิต เบื่องานประจำ หรืออยากหารายได้เสริม ต้องไม่พลาดโอกาสครั้งสำคัญนี้
3900บาท
เป็นการดูแลสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือก การฝึกชี่กงมีประโยชน์ทั้งในด้านการเสริมสุขภาพและการบำบัดโรคหลายชนิด เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะการฝึกชี่กงนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสมดุลของร่างกายและจิตใจ