สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง  เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์ อย่างเหมาะสม  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  และการประสานงานที่ดีต่อกัน  เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ  ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ  และ   ภาพลักษณ์ขององค์กร


สำหรับ     บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานการใช้โทรศัพท์ ทั้งในด้านงานการบริการ และเพื่อสนับสนุนการขาย : พนักงานฝ่ายธุรการ - บุคคล และงานขาย ประสานงาน ,  ประชาสัมพันธ์, พนักงานรับโทรศัพท์ , เลขานุการ , พนักงานแผนก Call Center


วันที่จัดงาน
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา


   โทรศัพท์กับงานบริการ          

        ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกิจบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

        บทบาทสำคัญของโทรศัพท์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและบริการอย่างประทับใจ

   เทคนิคการใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล          

        วิเคราะห์กรณีศึกษา และปัญหาในการสื่อสารด้วยโทรศัพท์

        มารยาทและอัชฌาสัยในการพูดโทรศัพท์

        การโทรศัพท์ออกไปติดต่อบุคคลภายนอกองค์กร

        เทคนิคการพูดโทรศัพท์เพื่อบริการ  ประสานงาน และงานขาย

   รับโทรศัพท์อย่างไรให้พอใจ - ประทับใจ

   โทรศัพท์ประทับใจ 1

       อย่า .. วิธีที่ผิด 11 ประการ ซึ่งจะต้อนลูกค้า / ผู้รับบริการไปให้พ้น

       จงทำ .. วิธีที่ถูก 8 ประการ รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม เสริมพลังทีม

   โทรศัพท์ประทับใจ 2

       อย่า .. ทำลายการขายอย่างเก่งกาจ 8 วิธี , ข้อผิดพลาดทางเทคนิคการขาย 5 ข้อ          

       จงทำ .. 8 เรื่องสำคัญในการขาย , ส่งเสริมธุรกิจ  และการทำงาน

   สื่อสารทางโทรศัพท์อย่างไรในสถานการณืวิกฤติ

        วิธีสื่อสารกับผู้ที่โทรเข้ามาในสภาวะอารมณ์ต่างๆ

        หลักจิตวิทยาควบคุมตนเองเพื่อการสื่อสารที่ดี  


วิทยากร
อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท

ราคาทั่วไป  3,500  บาท  ( บวก VAT 7% = 3,745 บาท )    

 ราคาสมาชิก  3,000  บาท ( บวก VAT 7% = 3,210  บาท ) 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก  www.trainingbymotiva.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง
3000บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
3500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้าในการรับโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทางโทรศัพท์เห็นแนวทางเชิงการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสานความสัมพันธ์ระ
3500บาท
ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มย
3500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้าในการรับโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทางโทรศัพท์เห็นแนวทางเชิงการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสานความสัมพันธ์ระ
3900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขายและนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆที่จะทำให้ผู้อบรมไ