สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง

โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

       การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต  การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ และความเข้าใจในการบวนการเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยหลักสูตร “logistics กับการจัดการสินค้าคงคลัง” จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการบริหารสินค้าคงคลัง และการบริหารระบบ logistics เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงกระบวนการและขั้นตอน วิธีการที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความชื่อมั่นให้กับลูกค้าทำให้องค์มีความชื่อถือและประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งขัน            


วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร

      1  ความหมายและความสำคัญโลจิสติกส์และสินค้าคงคลัง

      2  แนวทางในการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และสินค้าคลลัง

      3  กระบวนการทำงานในระบบ โลจิสติกส์

      4  การวางแผนในแต่ละกระบวนการ

      5  การติดต่อประสานงานภายในกระบวนการโลจิสติกส์ และสินค้าคงคลัง

      6  เป้าหมาย มุมมอง แนวคิดในการบริหารจัดการ

      7  ทฤษฎีในการบริหารสินค้าคลัง

      8  กระบวนการในการปฏิบัติงาน และแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

      9  การจัดเก็บสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ

      10 แนวทางและกิจกรรม โลจิสติกส์ที่นำมาใช้ในองค์กร

      11 แนวทางในการลดต้นทุน

      12 ตัวชีวัต (KPI) ในการจัดการสินค้าคลัง


วิทยากร
อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท

ราคาทั่วไป   3,800 บาท  [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

ราคาสมาชิก  3,300  บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ] 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก  www.trainingbymotiva.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
25,000บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับโรงงานที่มีหัวหน้าคลังสินค้า และต้องการยกระดับพนักงานเพื่อให้สามารถลดต้นทุนในองค์กรได้
8000บาท
ผู้ส่งออก – ผู้นำเข้า, ผู้ผลิต, Freight Forwarders, บริษัทท่าเรือเอกชน และ ผู้สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าอันตรายให้มีมาตรฐานการทำงานแนวทางเดียวกัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะรับรองเนื้อหาโดย IMO และ สมาคมทิฟฟ่า
3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
3900บาท
รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
9900บาท
หลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร หลังจากจบหลักสูตรนี้ 80 ชม. จะมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนออกของ