สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การปฎิบัติการธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ (transport and operation)

หลักสูตร การปฎิบัติการธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ (transport and operation)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
โอกาส ที่มากกว่า 90% ของผู้สำเร็จหลักสูตรของ ITBS มีโอกาสได้งานทำ โดย ITBS บริการประสานงานหางานทำต่อเนื่องจนกว่าจะได้งานให้แก่ผู้อบรม และที่สำคัญทุกคนสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก็ตาม
** รับรองหลักสูตรโดย...สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) **
วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้ออบรมทฤษฏี  72  ชั่วโมง

1. Introduction of Logistics
2. Transport Logistics
3. Customs Clearance
4. Operations
5. Logistics Field Trip
6. How to get Logistics Job

ฝึกปฏิบัติงานจริง  180  ชั่วโมง (ไม่บังคับ)
1. Transport Document
2. Import-Export Document
3. Customs Clearance Officer
4. Paperless
5. Packing & Moving
6. Warehouse Officer
7. Operations
 
    ** โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ** *ติดต่อ 089-7774266  LINE : krichh (คุณกริช)


วิทยากร
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
สถานที่จัดงาน
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ชั้น  ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ
**ติดกับ Maple Hotel
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 13,000.00 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:itbs
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกริช
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897774266

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การปฎิบัติการธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ (transport and operation)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4066บาท
สร้างช่องทางการขาย และจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า ปรับกระบวนการทำงานองค์กรเป็นแบบอัตโนมัติให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว ประสานงานลูกค้าได้ง่าย บริการรวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้น
4900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงข่ายและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน การตั้งเป้าหมายในการบริหารจัดการ การส่งมอบและการให้บริการลูกค้าและสามารถจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรให้สอดคล้องเชื่อมโ
7800บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้
7800บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้
3700+vatบาท
วัตถุประสงค์ เรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ เหมาะสำหรับผู้จัดการ ผู้ปฎิบัติงาน และผู้สนใจธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
7800บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง
24500บาท
จบหลักสูตร พร้อมได้งานทำ ด้านโลจิสติกส์ ไม่มีพื้นฐานก็อบรมได้ ภายใต้การดูแลจาก สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า