สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร

การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์”

“ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”


1. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐาน

2. นำเสนอแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานวันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ความจำเป็นและเป้าหมายของการบริหารงานเอกสาร

2. องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร

    ๏  วิเคราะห์วงจรของการบริหารงานเอกสาร

3. กรณีศึกษา : ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดเก็บเอกสาร

4. การจัดประเภทเอกสาร

5. ระบบการจัดเก็บเอกสาร

    ๏  มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร

    ๏  ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน-ง่ายต่อการค้นหา    ๏  ข้อแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล

6. ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

    ๏  การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารก่อนเก็บ

    ๏  การวางแผนในการจัดเก็บเอกสารที่ได้ผล

7. ระบบการจัดเรียงแฟ้มเอกสาร

8. การจัดระบบการยืมเอกสาร 

9. การจัดทำคู่มือการจัดเก็บเอกสาร

10.การโอนเอกสารและการทำลายเอกสาร      

    ๏  ความสำคัญของอายุเอกสารและการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ


วิทยากร

อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท

ราคาทั่วไป   3,500 บาท  [ บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม = 3,745 บาท ]

ราคาสมาชิก  3,000 บาท  [ บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม = 3,210 บาท ] คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก  www.trainingbymotiva.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดพิเศษ ในราคาสมาชิกเท่านั้น ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก โทร 0896060444
3000บาท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลาออกของพนักงานและมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ ณ สถานประกอบการในปัจจุบันโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและพรบ.ประกันสังคมที่มีแนวทางหรือระเบียบที่เพิ่มเติมขึ้นทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลายธุรกิจต้องศึกษา
3800บาท
ระบบพี่เลี้ยง ถือเป็นเทคนิคหนึ่งในหลายวิธีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำให้บุคลากรทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ดีต่อกัน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่สำคัญระบบพี่เลี้ยง
5500บาท
หลักสูตร Training Officer เป็นคอร์สอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - HRD Officer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพการฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ HRD Officer
3900บาท
อย่างพลาด สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,200 บาทเท่านั้น จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท ติดต่อได้ที่ 089 606 0444
3900บาท
มีความเข้าใจกระบวนการบริหารการจัดการและพัฒนาทรัพยากรว่าทำอย่างไรให้แข็งแรงมีความยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
3500บาท
ารพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ” จะช่วยองค์กรให้สามารถวางกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรได้สอดคล้องกับภารกิจทุกด้านทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
3300บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดพิเศษ ในราคาสมาชิกเท่านั้น ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก โทร 0896060444