สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง

หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

1. ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเข้าใจตัวเลขบัญชีอย่างง่าย เพื่อค้นหาช่องทางการรวย

2. ท่านจะได้ถาม-ตอบ เเละ เเลกเปลี่ยนทุกข้อสงสัยกับวิทยากรโดยตรง

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

-เข้าใจหมวดหมู่ทางบัญชี

-เข้าใจหลักการบันทึกบัญชี

-เข้าใจสมการบัญชี

-เข้าใจองค์ประกอบงบกำไรขาดทุน

-เข้าใจองค์ประกอบงบดุล

-เข้าใจอัตราส่วนทางการเงิน

-เข้าใจต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

-เข้าใจต้นทุนปันส่วน

-เข้าใจจุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อวางแผนกำไร

-เข้าใจประโยชน์ของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

-เข้าใจประโยชน์การทำลีสซิ่ง 

วิทยากร
อาจารย์วัชระ บุญธีรวร

 วิทยากรที่มีประสบการณ์จริงเเละเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ SME

มานานกว่า 15 ปี
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
-
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ราคา 2,500 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

098-346-6574, 098-346-6575,092-412-0888 คุณพงษ์ทิพา / คุณธนภาส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เอสเอ็มอี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทน
ชื่อผู้ติดต่อ:พงษ์ทิพา/ธนภาส
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :098-346-6574

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


5029บาท
เรียนรู้ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ เพื่อยกระดับงานบัญชี และการปรับใช้ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด
4000บาท
เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3500บาท
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงการเลิกสัญญาจ้าง
4815บาท
กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
4000บาท
สอนโดย อาจารย์ ผู้เขียนหนังสือ พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี
3300บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดพิเศษ ในราคาสมาชิกเท่านั้น ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก โทร 0896060444
4815บาท
ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง
3000บาท
กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับเดิมหลายประการ ในปี 2560 กฎหมายแรงงานฉบับใหม่นี้ออกมาในรูปของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 หนึ่งฉบับประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผล
3700บาท
พิเศษทุกที่นั่ง ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 3,700 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตร หลังจบสัมมนาทันที +++