สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)

หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

     การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมักจะประสบปัญหามากหรือน้อย ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทำการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรได้ภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆ และผู้มีหน้าที่ตัดสินใจจะต้องรู้หลักการ ขั้นตอนและสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อแก้ปัญหาให้ถูกต้องต้องประเด็น สามารถกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ

     หลักสูตรนี้จะเน้นการเพิ่มทักษะความชำนาญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ การกำหนดเกณฑ์คัดเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนำไปปฏิบัติและการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาแนวคิดในการแก้ปัญหาและตัดสินใจไปประยุกต์ใช้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล


วิธีการฝึกอบรม

     การบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้กรณีศึกษา

วันที่จัดงาน

- วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

- วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การบริหารงานด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact) และหลักการ 5G

2. การจำเนกเหตุการณ์ปกติและผิดปกติ เพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

3. การระบุ การจำแนก และการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริง

4. การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้อย่างสร้างสรรค์

5. เทคนิค Why-Why และ How-How

6. การคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนำไปปฏิบัติ

วิทยากร
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท  ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :097-923-6177

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
หากคุณรู้ตัวว่า คุณคือ “ผู้นำ” คุณไม่ควรพลาดสัมมนานี้อย่างเด็ดขาดทุกๆองค์กร ย่อมมี “ผู้นำ” เพื่อนำทางสมาชิกให้ไปถึงสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” แต่หากผู้นำไม่สามารถชี้นำทางไปถึงเป้าหมายได้ต้องรีบแ
3900 ก่อน Vatบาท
ในปัจจุบัน การเผชิญกับปัญหาทั้งภายในและภายนอก มักบั่นทอนกำลังใจและเวลาในการทำงาน ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น การพัฒนาความคิดและทำงานเชิงรุกยุคใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวก จึงเป็นอาวุธหนึ่งที่พนักงานใช้เป็นเครื่องมือในการรับมือและต่อสู้กับปัญหา
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พบ workshop การดูแลผิวที่สะอาดล้ำด้วยนวัตกรรมการล้างหน้า ที่จะทำให้ผิวคุณสะอาดและทำให้รูขุมขนกระชับอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน และการนวดหน้าดูแลผิว ยกกระชับปรับรูปหน้าที่จะมอบความเด้ง กระชับ กระจ่างใสให้กับผิวคุณ "อยากสวยอย่ารอ" นะคะ
5000บาท
พัฒนาทักษะมืออาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการจัดการที่ครบเครื่อง มุ่งยกระดับทักษะสำคัญเพื่อการบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้อยากเป็นแอร์โฮสเตท ภายในงานจะมีการบอกเล่าถึงประสบการณ์การสมัคร เทคนิดการแต่งตัว และเทคนิคการแต่งหน้าที่จะต้องชนะใจกรรมการ
15000.56บาท
ท่านจะได้ฝึกฝนการตั้งรหัสชีวิต อันเป็นศิลปะชั้นสูง ในอดีต...เฉพาะคนที่ปรารถนาความสำเร็จเท่านั้นจึงจะได้เข้าถึงความรู้ที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและร่ำรวย
ไม่ระบุราคา
ผู้บริหารทุกระดับจำเป็นต้องเรียนรู้หลักสูตรนี้ ถือให้เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน อาจจะบอกว่าแยกกันยาก ดังนั้น การสื่อสารกับการจูงใจ ที่นำเสนอคือ จะสื่อสารอย่างไร ที่จะทำให้คนอื่นหรือทีมงานของเรามีกำลังใจในการทำงาน และนอกจากนี้การสื่อสารจะสามารถช่วยวิเค
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หุ่นสวย สุขภาพดี เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ รู้หลักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลโภชนาการ ง่ายนิดเดียว