สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ISO 9001 ก็เช่นกันถึงแม้ภายหลังการพัฒนาระบบสำเร็จแล้วยังต้องดูแลรักษาระบบให้คงไว้อย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงต้องให้ความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสูงอาจแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร ที่เรียกว่า QMR(Quality Management Representative) หรือผู้ช่วย QMR ขึ้นเพื่อดูแลระบบโดยรวมและรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะ ๆด้วยเหตุนี้ QMR หรือผู้ช่วย QMR จึงมีบทบาทสำคัญต่อระบบISO อย่างมาก

 

การอบรมหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร  หรือ QMR รวมทั้ง ผู้ช่วย QMR ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมีภายใต้ระบบISO 9001:2015 รวมถึงข้อควรระวังและแนวทางในการดูแลระบบให้คงไว้อย่างยั่งยืนซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นหลักการ  Workshop  และกรณีศึกษาเพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 29-30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09:30-16:30 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

วันที่1:

•   ภาพรวมของมาตรฐานอนุกรม ISO9000 จนถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลง Version2015

•   หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ 8 ประการ

•   ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

•   รายละเอียดข้อกำหนด ISO9001:2008 (4,5) และISO9001:2015

 

ข้อ4 ระบบบริหารคุณภาพ / ISO9001:2015 (4.1, 4.4.2, 7.5.1-7.5.3, 8.1)

•   โครงสร้างของระบบเอกสารวิธีการจัดทำ และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร

•   Work Shop การจัดทำดัชนี (Index)สำหรับการควบคุมเอกสาร และบันทึกคุณภาพ

 

ข้อ5 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร/ ISO9001:2015 (5.1, 5.2, 5.3, 6.2,7.4, 9.3)

•   หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) และ Asst.QMR

•   Work Shop การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและวิธีการวัดผลอย่างไรให้สอดคล้อง


วันที่ 2 :
•   รายละเอียดข้อกำหนด ISO9001:2008 (ข้อ 6, 7, 8) และISO9001:2015

 

ข้อ6 การบริหารทรัพยากร/ ISO9001:2015 (7.1.1-7.1.5, 7.2, 7.3)

•   Work Shop การจัดทำแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรม

 

ข้อ7 กระบวนการที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ ISO9001:2015 (7.1.4,8.2.2-8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6)

•   Work Shop การออกแบบควบคุมกระบวนการ

 

ข้อ8 การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุง/ ISO9001:2015 (6.1, 8.1, 8.7,8.8, 9.1, 9.2, 10.1-10.2)

•   Work Shop การวิเคราะห์ข้อมูลการกำหนดการแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหา

วิทยากร
อาจารย์ชาตรี วัชรมาศหาญ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอื่นๆ มาก่อนก็ได้
สถานที่จัดงาน
ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัส ฯ ซอยลาดพร้าว 8
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,955.00 บาท ราคา 6,955 บาท สมัครวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 รับส่วนลด 10% สำรองที่นั่งตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันที 15%  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ชื่อผู้ติดต่อ:ภิญญาพัชญ์ สุขถาวร
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0863072163

หากท่านต้องการสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้
3500บาท
การควบคุมและจัดการคลังสินค้า (Warehouse) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรเพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดีในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรั
3500บาท
การควบคุมและจัดการคลังสินค้า (Warehouse) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรเพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดีในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรั
3500บาท
การควบคุมและจัดการคลังสินค้า (Warehouse) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรเพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดีในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรั
15000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ ค
6800บาท
ปัจจุบันธุรกิจ ต่างก็ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันทางด้านต้นทุน ซึ่งต้นทุนด้านแรงงานเป็นต้นทุนที่มีสำคัญมาก หากเราสามารถกำหนดและวางแผนอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลง เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) จึงเป็นหลักการที่สามารถช่วย
3500บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้
15000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค
15000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สิน