สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารตนเอง”

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารตนเอง”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

·      

·       (Self-Management Skills)

·       ·       ·       (ActionPlan) เพื่อให้ทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่จัดงาน
 มกราคม 2560  
หัวข้ออบรมสัมมนา

เรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน

 • ·       ทักษะการบริหารตนเอง(Self-ManagementSkills) เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานคืออะไร
 • ·เครื่องมือการบริหารเวลา1: การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของกิจกรรม (ActivityPrioritization)
 • ·       เครื่องมือการบริหารเวลา2: การวางแผนและจัดทำตารางการบริหารเวลา (Time Schedule)
 • ·       เครื่องมือการบริหารเวลา3 :  การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล (GettingMore out of Limited Time)
 • ·       การจัดการกับความเครียด(StressManagement)
 • หมายเหตุ: เนื้อหาหลักสูตรสามารถ ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.proactivelearningcenter.com/ หรือขอรายละเอียดที่ info@proactivelearningcenter.com ติดต่อ คุณศศิกาญจน์ และคุณวรางคณา  081-555-8810,081-134-5581 


  วิทยากร

  ประสบการณ์ทำงาน

  • ·       ประสบการณ์ทำงาน17ปีในระดับบริหารจัดการจากกลุ่มบริษัทเชลล์ในประเทศไทย ในสายงาน PublicAffairs, ข้อมูลการตลาด, บริการลูกค้าและเน้นหนักด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ·       อาจารย์พิเศษในหลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคลสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เป็นต้น

  สถานที่จัดงาน

  โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)

  ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
  ราคา 5,000.00 บาท

  สมัคร 2 ท่าน รับส่วนลด 1000 บาท

  สมัคร 5 จ่าย 4

  สมาชิกรับส่วนลด500 ทันที

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
  ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  ชื่อผู้ติดต่อ:วรางคณา
  อีเมล์:
  เบอร์โทรศัพท์ :081-134-5581

  หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบริหารตนเอง”
  กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


  3200บาท
  "บริหารทีม โค้ชทีม มีระบบ รวดเร็ว เกิดความสามัคคี บรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายดาย"
  5900บาท
  เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ รวมทั้งวาทศิลป์ในการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และจูงใจ
  HOT DEAL
  499บาท
  สัมมนาที่จะทำให้คุณค้นพบความตื่นเต้นและทึ่งในพลังความจำของตัวคุณเอง ไขความลับสมอง!! เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานได้จริง
  3200บาท
  "บริหารทีม โค้ชทีม มีระบบ รวดเร็ว เกิดความสามัคคี บรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายดาย"
  3900บาท
  1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ 2. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร 3. เพื่อให้พนักงานขายและอง
  3500บาท
  บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
  3200บาท
  "บริหารทีม โค้ชทีม มีระบบ รวดเร็ว เกิดความสามัคคี บรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายดาย"
  3200บาท
  "บริหารทีม โค้ชทีม มีระบบ รวดเร็ว เกิดความสามัคคี บรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายดาย"
  3000บาท
  ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ