สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การคิดเชิงบวกกับการแก้ไขปัญหาและฝ่าวิกฤติ (Solving Crisis with Positive Thinking)

การคิดเชิงบวกกับการแก้ไขปัญหาและฝ่าวิกฤติ (Solving Crisis with Positive Thinking)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของความอยู่รอดและความสามารถในการที่จะมีชัยชนะ ในสนามแห่งการแข่งขัน คือ กำลังใจและความตื่นตัวในการฝ่าฟันอุปสรรค และปัญหา ด้วยความไม่ย่อท้อและด้วยการใช้สมองในการหาแนวทางใหม่ๆ ตลอดเวลา การสร้างกำลังใจ และความตื่นตัวดังกล่าวต้องเริ่มต้นจากการมีทัศนคติ หรือการมองโลกด้วยความหวังผู้ที่มีทัศนคติในเชิงบวก (PositiveThinking) ย่อมถือว่าเป็นผู้ที่มีชัยชนะกว่าครึ่งตั้งแต่เริ่มต้น

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 
หัวข้ออบรมสัมมนา

·      

·      

·      

·      (PositiveThinking) ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และความคิดในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

·      (Positive Thinking) แนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์(Creative Thinking) และแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ (StrategicThinking)

·      

·      

·      

·      กรณีศึกษา

วิทยากร

ท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ประสบการณ์:

·      

·       ·        ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

สถานที่จัดงาน

โรงแรมบลิสตัน สุวรรณพาร์ควิว ถนนสุขุมวิท ซอยต้นสน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,000.00 บาท

สมัคร 2 ท่าน รับส่วนลด 1000 บาท

สมัคร 5 จ่าย 4

สมาชิกรับส่วนลด500 ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:วรางคณา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-134-5581

หากท่านต้องการสมัคร การคิดเชิงบวกกับการแก้ไขปัญหาและฝ่าวิกฤติ (Solving Crisis with Positive Thinking)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4600บาท
ลงทะเบียนด่วน ... ก่อนเต็ม พิเศษสุด!! สำหรับสมาชิกรายปี รับสิทธิ์ท่านละ 4,100 บาท เท่านั้น..
5,500บาท
อบรมการพูด คอร์ส เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่น
4500บาท
ลูกค้าร้องเรียนเข้ามายังองค์กรนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลายๆ สาเหตุซึ่งแต่ละสาเหตุนั้นไม่สามารถควบคุมได้ แต่หากเรารู้วิธีการรับมือและวิธีการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้มัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราต่อไป
4200บาท
เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฏหมาย อาจารย์เดชา กิตติวิทยานันท์
6500บาท
การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน
4500บาท
ในปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยปัญหาความแตกต่างมากมายที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร ในความแตกต่างก็อาจก่อให้ทั้งผลดีและผลเสียได้ในเวลาเดียวกัน
4500บาท
ในปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยปัญหาความแตกต่างมากมายที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร ในความแตกต่างก็อาจก่อให้ทั้งผลดีและผลเสียได้ในเวลาเดียวกัน องค์กรใดที่สร้างระบบการสื่อสารภายในได้ดี...ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรนั้นก็ย่อมดีตามไปด้วย
4280บาท
เรียนรู้ศัพท์สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็น ต้องใช้สำหรับงาน HR