สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร ยกระดับการให้บริการ ศักยภาพการทำงานและบุคลิกภาพ โดย Growing Academy

หลักสูตร ยกระดับการให้บริการ ศักยภาพการทำงานและบุคลิกภาพ โดย Growing Academy
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

การฝึกอบรมและสัมมนา  หลักสูตร ยกระดับการให้บริการโดย Growing Academy กว่า 36 รายวิชา

 

จุดประสงค์ 

ยกระดับการให้บริการ คือ เพื่อให้เข้าใจหลักการ ที่เป็นพื้นฐานการบริการ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถยกระดับการให้บริการที่น่าประทับใจและนำไปปฏิบัติได้จริง มีการสาธิตตัวอย่างให้ดูและให้ผู้เรียนได้ร่วมฝึกฝนด้วยตัวเอง ให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการพื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ปฎิบัติได้จริงตามความเหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ทันที 

วันที่จัดงาน


จัดการฝึกอบรมให้ธุรกิจห้างร้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และธุรกิจการบริการต่าง ๆ 

ณ ปัจจุบันมีหัวข้อการฝึกอบรมอยู่ทั้งหมดกว่า 36 รายวิชา ซึ่งผู้อบรมสามารถเข้ามาฝึกอบรมได้ตามความต้องการ

ซึ่งมีทั้งรายวิชาแบบ 3 ชั่วโมงสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร แบ่งเป็นครึ่งเช้า 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 

และฝ่ายปฏิบัติการ 6 ชั่วโมง ซึ่งการฝึกอบรม ใช้เวลา 09.00 - 16.00 

สามารถติดต่อขอตารางเรียนได้ที่ 02-611-2612 หรือ 063-210-2101


หัวข้ออบรมสัมมนา

  • การสร้างความประทับใจ
  • การบริการพื้นฐาน “Hospitality”
  • 5 หลักพื้นฐานในการบริการ 
  • การสร้างยอดขายผ่านงานบริการ
  • ทัศนคติที่ดีต่องานบริการและการสร้างสรรค์แรงจูงใจในการทำงานบริการ
  • สามารถดูรายวิชาเพิ่มเติมได้ที่ http://g-aca-th.com/ga/lecture.html

วิทยากร
     วิทยากรชาวไทยของสถาบันที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันต้นสังกัดในประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการไม่ต่ำกว่า 15 ปี 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

- เจ้าของธุรกิจที่อยากทราบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของตนเอง

- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

- พนักงานด้านงานบริการ

สถานที่จัดงาน

สถาบันGrowing Academyอาคาร Interchange ชั้น B2

สถานีรถไฟฟ้า อโศก ทางออกที่ 6 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ค่าใช้จ่ายสำหรับ กิจกรรมสาธิตการฝึกอบรม  

ครั้งละ 2000 บาท สำหรับรายวิชา 3 ชั่วโมง

ครั้งละ 3000 บาท สำหรับรายวิชา 6 ชั่วโมง

สามารถติดต่อได้ที่ 02-611-2612 หรือ 063-210-2101

เป็นสัมมนาฟรี เพื่อแนะนำแบรนด์ สินค้า หรือบริการ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันGrowing Academy สาขากรุงเทพฯ
ชื่อผู้ติดต่อ:สถาบันGrowing Academy สาขากรุงเทพฯ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-611-2612

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ยกระดับการให้บริการ ศักยภาพการทำงานและบุคลิกภาพ โดย Growing Academy
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้กำหนดการเดือนพฤศจิกายน 2017

กำหนดการเดือนธันวาคม 2017
3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ
3500บาท
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
2500บาท
ทุกที่นังได้รับราคาพิเศษ จากราคา 3700 บ. สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือเพียงแค่ท่านละ 3,200 บาทเท่านั้น (ราคายังไม่รวม Vat 7%)
2000บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ธ.ค.60 พิเศษสุด!! Special Promotion for Year รับสิทธิ์ท่านละ 2,000 บาท เท่านั้น..
2975บาท
ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมท
3900บาท
เพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ “เชื่อ” ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบในการทำงาน สร้างความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา
399บาท
เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าพื้นฐานสำหรับมือใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจของคุณในทุกๆวัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น