สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

   ภาวการณ์ที่จะทำให้องค์กรอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน และมีผลกำไรที่ดีซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นนักลงทุนและตัวพนักงานภายในบริษัทเองนั้นภายใต้บริบทของสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริหารและพนักงานอย่างมาก เพื่อให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างจุดแข็งเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศและต่างประเทศได้  ปัจจัยที่สำคัญในหลายปัจจัย คือการวางแผนงานที่ทรงพลัง และสามารถเสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้อย่างดี


วันที่จัดงาน
16 กุมภาพันธ์ 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา

1.    1. mindset ให้เข้าสู่โหมดของความเป็นเจ้าของ

2.   2.  

-        

-        

-        

-        

-        

       Work shop & Coach ในเรื่องการปรับเปลี่ยน mind set ให้เห็นถึงความจำเป็น          ของความเจ้าของและการเชื่อมโยงไปสู่การบริหารการจัดการได้อย่างไร3.   3.  

4.  4.   PDCA

Work shop ความเข้าใจในBusiness flow and process flow และเชื่อมโยงสู่การใช้เครื่องมือPDCA

5.  5  

Work shop & Coach เพื่อให้พนักงานทราบจุดอ่อน เพื่อการปรับปรุงพัฒนา ทราบจุดแข็งเพื่อการดำรงและรักษาไว้

วิเคราะห์โอกาส และ ภัยคุกคาม ที่มีผลต่อการวางแผนการปฏิบัติงาน

       Work shop & Coachเพื่อให้พนักงาน ให้เห็นถึงโอกาส เพื่อฉกฉวยในจังหวะที่เหมาะสมและเห็นภัยคุกคาม เพื่อวางแผนหลบหลีก หรือ เลี่ยงการประทะให้น้อยที่สุด

วิทยากร

 อาจารย์เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- พนักงานผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป
สถานที่จัดงาน
โรงแรมจัสมิน สุขุมวิน 23 (BTS อโศก)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท 5 ท่านแรกเท่านั้นที่สมัครเข้ามาจ่ายเพียง 2,900 บาท จากราคาปกติ 3,500 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันทริปเปิ้ลซีสมาร์ทโซลูชั่น
ชื่อผู้ติดต่อ:น้องกุน (ชยปภา)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-8879157

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา การเป็นพนักงานที่ดีต่อองค์กร
3900บาท
Excel เป็นโปรแกรมที่เก่งมากๆ ไม่ว่าจะใช้งานสำหรับเก็บข้อมูล กรอกข้อมูล นำข้อมูลไปประมวลผลในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำรายงานสรุปในรูปแบบของตาราง ในรูปแบบของกราฟ เป็นต้น
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา การเป็นพนักงานที่ดีต่อองค์กร
4500บาท
เพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา การเป็นพนักงานที่ดีต่อองค์กร อุปสรรคในชีวิตและการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา