สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e – Commerce

การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e – Commerce
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
มีความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์ ขยายาช่องทางการจำหน่ายสินค้า
วันที่จัดงาน

ฝึกอบรมวันที่ 23 – 27 มกราคม 2560

รับสมัครวันนี้ – 12 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมวันที่ 13 มกราคม 2560

หัวข้ออบรมสัมมนา
- การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla

- การจัดการสินค้าบนเว็บไซต์

- การสร้างบทความบนเว็บไซต์แบบมีหมวดหมู่

- การจัดการเมนูลิงค์ทั้งภายนอกและภายในบนเว็บไซต์

- การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเสริม

วิทยากร
น.ส.โสภิญญา คงเกตุ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. มีความพร้อมในการเข้าฝึกอบรมตามวันเวลาที่กำหนด

3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

4. เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ/ SMEs/ธุรกิจ Startup

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครฝึกอบรม

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. รูปถ่าย 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)

4. หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ขอแบบฟอร์มได้)

ธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (ภายในกระทรวงแรงงาน)

2. ส่ง e-mail : labour_college@yahoo.co.th , college@dsd.go.th

3. ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ : วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ)

4. ส่งทาง Fax. 02-2454317

หากส่งเอกสารทาง Fax. ให้ผู้สมัครโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าได้รับเอกสารของท่านหรือไม่

ได้ที่เลขหมาย 02-2451707 ต่อ 302,322

สถานที่จัดงาน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 0.00 บาท ฟรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชื่อผู้ติดต่อ:วิทยาลัยการแรงงาน
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-2454317

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e – Commerce
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เกือบ 100 เทคนิค เพื่อช่วยให้คุณสามารถุทำงานได้อย่างเร็วสุดๆ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใดๆ
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4,500บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้มีพื้นฐานความรู้การใช้ Microsoft Excel มาในระดับหนึ่งแล้ว รูปแบบการอบรมเน้นการสอนแบบ Workshop โดยนำตัวอย่างจริงจากปัญหาการใช้งานในระดับองค์กรธุรกิจ
3500บาท
ก้าวสู่...MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0 บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อ SOFTWARE ราคาแพง หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหา
7000บาท
ในหลักสูตร Creating Automatic Task in Excel with Macro and VBA นี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการทำงานของภาษา Visual Basic บน Excel (VBA) อย่างถูกต้อง โดย เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงๆ
3500บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เกือบ 100 เทคนิค เพื่อช่วยให้คุณสามารถุทำงานได้อย่างเร็วสุดๆ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใดๆ
3000บาท
ก้าวสู่...MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0 บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อ SOFTWARE ราคาแพง หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหา
3500บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคต่างๆ ของการใช้งาน PowerPoint ในหลายแง่มุมเพื่อให้การ Present ของคุณแตกต่างจากผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ PowerPoint ได้ทำงานอย่างรวดเร็ว และแก้ข้อจำกัดบางอย่างของ PowerPoint