สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Coaching for Leadership : การพัฒนาทักษะการโค้ช สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

Coaching for Leadership : การพัฒนาทักษะการโค้ช สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

    ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ช อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

 • ยกระดับ มาตรฐานการสื่อสารของตนเองกับทีมงาน
 • สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องาน และความคาดหวังต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่เผชิญอยู่
 • เปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชา ให้พัฒนาความสามารถในการคิดของตนเอง พัฒนาตนเองในด้านอื่นๆเพื่อสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น
 • เสริมกลยุทธ์การนำไปใช้เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของทีมอย่างชัดเจน และสำเร็จตามเป้าหมาย
 • หลักสูตรนี้สอดคล้องตามหลักการโค้ชของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ(International Coach Federation) ที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาผลงานขององค์กรต่างๆผสานด้วยเทคนิค การโค้ชของผู้เชี่ยวชาญการโค้ชผู้บริหารระดับชั้นนำของประเทศ

   

   

  วันที่จัดงาน

  9 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00-16.30 น.


  หัวข้ออบรมสัมมนา

  4. หลักการและทักษะที่สำคัญของการโค้ช

  6. การติดตามงานด้วย FollowModel ที่สนับสนุนการเรียนรู้สร้างแรงขับเคลื่อน ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

  7. สรุปการปฏิบัติและการนำไปใช้
  วิทยากร

  อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

  9 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00-16.30 น.


  -->
  สถานที่จัดงาน


  (รถไฟฟ้าใต้ดินMRT สถานีรัชดาภิเษก)

  ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
  ราคา 4,000.00 บาท

  Tax,HR) 3,300 + VAT 231= 3,531 บาท

  000 + VAT280 = 4,280 บาท

  Promotion พิเศษ!!!

  เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท(หลักสูตรเดียวกัน ใบเสร็จเดียวกัน)  ***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรมโทร

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย086-325-1614

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
  ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
  ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสมฤทัย
  อีเมล์:
  เบอร์โทรศัพท์ :086-325-1614

  หากท่านต้องการสมัคร Coaching for Leadership : การพัฒนาทักษะการโค้ช สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ
  กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


  3700บาท
  การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง"
  3700บาท
  หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่อง BBS อย่างถ่องแท้ รวมถึงเหตุและผล กระบวนการนำไปใช้ และการแก้ปัญหา พร้อมการฝึกปฏิบัติ
  3900บาท
  เปิดโอกาสให้เลขานุการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในนายรู้สึกว่าเป็นมือขวามืออาชีพ ต้องดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ของผู้บริหาร
  3700บาท
  การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง"
  3000บาท
  แนวคิด DISC เข้าใจคน พัฒนาตน พัฒนาทีม รู้จักรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน – DISC Model
  3500บาท
  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
  3500บาท
  “ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”