สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Excel for Accounting (การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี) รุ่น 8 (จ.ชลบุรี )

Excel for Accounting (การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี) รุ่น 8 (จ.ชลบุรี )
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชีสร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง
 • ได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง
 • วันที่จัดงาน

  16 กุมภาพันธ์ 2560
  เวลา 09.00-16.30 น. และ

  17 กุมภาพันธ์ 2560
  เวลา 09.00-16.30 น.

  หัวข้ออบรมสัมมนา

  (ได้แก่ Lookup, Text, Net Present Value:NPV., Internal Rate of Return: IRR., PMT., คำนวณค่าเสื่อมราคาในรูปแบบต่างๆและ คำสั่งอื่นๆ)
  2. Excel Tools สำหรับงานบัญชี (3. การประยุกต์ใช้IRR. เพื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ การประยุกต์ใช้ PMT.เพื่อคำนวณเงินงวดผ่อนชำระสำหรับการกู้ยืมเงิน และ การจัดทำตารางการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม(4. การวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางบัญชีด้วยPivot-Tables (เช่น การวิเคราะห์แบบ Cross-Tabulationการวิเคราะห์แนวโน้มของยอดขายและ ค่าใช้จ่ายต่างๆการวิเคราะห์สัดส่วนของข้อมูลทางการเงิน การสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ)
  5. การควบคุมสินค้าคงเหลือ(Inventory Control) (ได้แก่การบันทึกรับ-จ่ายสินค้า การคำนวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายงานสินค้าคงเหลือรายชนิด รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่มหรือประเภทของสินคา แนวทางการพัฒนาเป็นระบบจัดซื้อและระบบการขาย)
  6. การบันทึกบัญชีด้วยMicrosoft Excel และ การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้นสำหรับงานบัญชีต้นทุน (ได้แก่การออกแบบฟอร์มบันทึกบัญชี การแยกประเภท และ การจัดทำงบทดลองด้วย Pivot-Tables)

   

  วิทยากร

  อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

  16 กุมภาพันธ์ 2560
  เวลา 09.00-16.30 น. และ

  17 กุมภาพันธ์ 2560
  เวลา 09.00-16.30 น.

  -->
  สถานที่จัดงาน
  ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
  ราคา 8,800.00 บาท

  สมาชิกวารสารธรรมนิติ(Tax, HR) 7,800+ VAT 546= 8,346 บาท

  ,800+ VAT 616 = 9,416 บาท

  Promotion พิเศษ!!!

  ***กรุณานำ Notebook MSExcel 2007 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา***

  *รับฟรี Thumb Drive พร้อม Case Studies*


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย

  e-mail : somruethai@dharmniti.co.th

   

  ***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรมโทร 086-325-1614

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
  ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
  ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสมฤทัย
  อีเมล์:
  เบอร์โทรศัพท์ :086-325-1614

  หากท่านต้องการสมัคร Excel for Accounting (การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี) รุ่น 8 (จ.ชลบุรี )
  กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


  10,272/11,342บาท
  เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหา ฝึกทำ Workshop ทุกรายละเอียด เพื่อประหยัดเวลาในการสอนงานนักบัญชีที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ ให้พร้อมปฏิบัติงานจริงได้ทันที
  3800บาท
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
  5000บาท
  สาเหตุหนึ่งที่นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือทำผิด เรื่องแรงงานนั้น เนื่องจากกฎหมายแรงงานมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย บางมาตรการก็บัญญัติไว้ไม่ชัดแจ้ง ไม่ครบถ้วน จึงเกิดการตีความซึ่งส่วนใหญ่ก็มักตีความเข้าข้างตนเอง ทำให้เกิดข้อพิพาท มีคดีขึ้นสู่ศาล
  ไม่ระบุราคา
  สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!
  4,173บาท
  รวมประเด็นการเสียภาษีอากรแต่ละประเภท วางแผนภาษีอย่างเหนือชั้นและเทคนิคการนำเสนอวิธีการวางแผนภาษีให้ผู้บริหารเข้าใจง่าย หัวข้ออบรม
  4494บาท
  การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการวางแผน ควบคุม และ ตัดสินใจในกิจการได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
  5000บาท
  เปิดมุมมอง “สวัสดิการ” ในแง่มุมของภาษีอากร ท่านยกร่างระเบียบสวัสดิการโดยคำนึงถึงภาระภาษีที่ตามมาหรือไม่? ทำอย่างไรลูกจ้างไม่ต้องเสียภาษี? นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ และเครดิตภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  5600บาท
  การอ่านงบการเงินและบัญชี เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นการเป็นเถ้าแก่ใหม่ เพื่อให้สามารถวางแผนทางการเงินอ่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การอ่านงบการเงินและบัญชี คือ หนึ่งในหลักพื้นฐานที่สำคัญของการทำธุรกิจ
  4280บาท
  เจาะลึกถึงปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เช่น การรับรู้รายได้-รายจ่ายอัตราแลกเปลี่ยน Forward Contact ค่าใช้จ่าย Shippingค่าขนส่ง การกระทบยอด เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ฯลฯ พร้อมวิธีการแก้ไข