สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Accounting Map เพื่อจัดทำและแก้ไขระบบบัญชีแบบมืออาชีพ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

Accounting Map เพื่อจัดทำและแก้ไขระบบบัญชีแบบมืออาชีพ  เดือนกุมภาพันธ์ 2560
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ
  • เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว
  • แก้ไขปัญหางานบัญชีที่เกิดขึ้นด้วย Accounting Map
  • ฝึกเขียน Accounting Map เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
  • วันที่จัดงาน

    21 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 09.00-16.30 น.)

    หัวข้ออบรมสัมมนา

    1.Accounting Map คืออะไร

    3. การวิเคราะห์เหตุการณ์รายการทางบัญชีเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทางความคิดสู่การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

    Accounting Map กรณีสินทรัพย์หมุนเวียน

  • Accounting Map กรณีสินทรัพย์ถาวร
  • Accounting Map กรณีหนี้สินและประมาณการหนี้สิน
  • 5. การวิเคราะห์กิจกรรมที่สัมพันธ์กับงานบัญชีและการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อจัดการความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ

    7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

    วิทยากร

    อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม

    21 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 09.00-16.30 น.)

    -->
    สถานที่จัดงาน

    โรงแรมแอมบาสซาเดอร์(.สุขุมวิทซ.11 รถไฟฟ้าBTSสถานีนานา)

    ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
    ราคา 4500 บาท

    สมาชิกวารสารธรรมนิติ(Tax, HR3,800 + VAT 266= 4,066 บาท

    500 + VAT 315= 4,815 บาท

    Promotionพิเศษ!!!

    เข้าอบรม2 ท่าน ลดทันที 500 บาท (หลักสูตรเดียวกัน ใบเสร็จเดียวกัน)


    รายละเอียดของหลักสูตรhttp://www.dst.co.th/newseminar.html?id=6009&view=detail


    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมฤทัย

    e-mail: somruethai@dharmniti.co.th

    โทร086-325-1614

     

    ***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 086-325-1614

    http://www.dst.co.th/newseminar.html?id=6009&view=booking

     

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
    ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
    ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสมฤทัย
    อีเมล์:
    เบอร์โทรศัพท์ :086-325-1614

    หากท่านต้องการสมัคร Accounting Map เพื่อจัดทำและแก้ไขระบบบัญชีแบบมืออาชีพ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
    กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


    3800บาท
     สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
    3900บาท
    หลักสูตรนี้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงโอกาสในการนำเสนอและยังเป็นการฝึกเพื่อสร้างโอกาสได้อย่างเห็นผลเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร
    2900บาท
    รีบติดต่อสมัครเป็นสมาชิกฟรีทันที 1 ปี พร้อมรับราคาสมาชิกเพียง 2,900 บาทเท่านั้น !!! เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 พฤษภาคม 59
    3800บาท
    ทักษะการโค้ช สร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีโดยธรรมชาติ ตามความเป็นจริง ไม่น่าเชื่อที่คนทั่วไปแทบไม่มีทักษะเรื่องนี้เลย ดังนั้นการที่ทีมงานจะทำงานได้อย่างมีพลังผลักดัน ผู้นำทีมและสมาชิกจึงต้องฝึกฝนทักษะการโค้ชให้มีติดตัวเป็นปกตินิสัยใ
    3700บาท
    ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เข้าใจถึงวิธีการทำงานเชิงรุก และมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก สามารถดึงศักยภาพภายในตัวออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
    3900บาท
    มีกรณีตัวอย่างเพิ่มเติม ในการบริหารกำลังแรงงานสายงานผลิต และสายงานขาย ในหลายมิติ เช่น กรณีใช้ Level Production Plan, Chase Plan หรือ ใช้งบประมาณ ปริมาณงาน กำไรส่วนเพิ่ม ในการบริหารอัตรากำลัง
    4500บาท
    พบกับหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 นี้
    3000บาท
    แนวคิด DISC เข้าใจคน พัฒนาตน พัฒนาทีม รู้จักรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน – DISC Model
    7600บาท
    หลักสูตรนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้ "การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล" ทั้งองค์กรและเฉพาะรายบุคคลควบคู่กันในคราวเดียว