สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น คอร์สสัมมนา HOT DEALS | หลักสูตรสัมมนามีค่าใช้จ่าย | ลงประกาศสัมมนา ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การเสริมสร้างการบริการที่เป็นเลิศด้วยพลังทัศนคติเชิงบวก

จำนวนคนดู 13 ครั้ง
การเสริมสร้างการบริการที่เป็นเลิศด้วยพลังทัศนคติเชิงบวก
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

มีผู้รู้ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ทัศนคติเป็นสิ่งครองโลก”และ “ทัศนคติคือทุกสิ่ง” นั้น เป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนเสมอเพราะการกระทำหรือพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ต้องเป็นทัศนคติหรือพฤติกรรมเชิงบวกเท่านั้น เพราะพฤติกรรมเชิงบวกหรือทัศนคติเชิงบวกนั้น จะกลายเป็นแรงพลังแห่งการสร้างสรรค์ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้วยแล้ว หากพนักงานมีทักษะการบริการที่ฝึกฝนได้อย่างสุดยอด  มีทัศนคติเชิงบวกได้อย่างสุดเยี่ยม องค์กรนั้นย่อมเป็นองค์กรที่สุดเยี่ยมยอดและประสบผลสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนเช่นกัน


วัตถุประสงค์

      1.  เพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวการคิดเชิงบวก/การบริการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน

      2.  เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นนักบริการที่ดีและสามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองด้านการบริการจนบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร

      3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

      4.  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

      5.  เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผลกำไรสูงสุดจากการประกอบธุรกิจ

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม:

การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับทัศคติและการบริการ

ทัศนคติ/งานบริการกับพันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กร

ปัจจัยที่มีอิทธิผลและสัมพันธ์กับงานบริการ

7 หัวใจหลัก ที่ควรตระหนักในการสร้างทัศนคติเชิงบวก

ทัศนคติเชิงบวกกับการบริการที่เป็นเลิศ

การสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้า

เทคนิคการต้อนรับ/การต้อนรับการกลับมาอีกครั้ง

เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความชื่นชมยินดีตลอดไป

 

วิธีการอบรม :  (ทฤษฎี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

-       การบรรยาย-สาธิต

-       ระดมสมอง

-       เกมประกอบหลักสูตร

-       การแสดงบทบาทสมมติ

วิทยากร
อาจารย์พัชรี  แช่มช้อย
สถานที่จัดงาน
โรงแรมเซนต์เจมส์  สุขุมวิท  ซ.26
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3700 บาท

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,700 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,200 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร การเสริมสร้างการบริการที่เป็นเลิศด้วยพลังทัศนคติเชิงบวก
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3,900.-บาท
เพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการเจรจาต่อรองอย่างมั่นใจ ตั้งแต่การเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปใช้ในการเจรจาต่อรอง การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจา กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
4500บาท
หลักสูตร แค่พูดเป็น ก็ขายได้ นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ
3800บาท
 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรนี้
4500บาท
คุณเคยเกลียดการขายไหม คุณเกลียดการถูกปฏิเสธไหม หลายคนเกลียดคำเหล่านี้ แต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังของคำเหล่านี้มี ขุมทรัพย์ซ่อนอยู่เสมอ ดังนั้น การที่จะเดินหาขุมทรัพย์ได้อย่างไม่ยากนั้น คุณต้องมีแผนที่ที่ดีก่อน หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบให้กับนักเดินทางที่จะตามห
4,500บาท
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 25 ล้านคน และทั่วโลกมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่าสองพันล้านคน เมื่อช่องทางการตลาดใหม่ดังกล่าวเปิดกว้างขึ้นมีผู้ใช้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกนาที การประกอบธุรกิจในปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้าช่วยงานเพื่อ
1900บาท
เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม
3500บาท
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์ อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ และ ภาพลักษณ์ขององค์กร
3900บาท
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพที่ลงทุนน้อย รายได้ดี เป็นเจ้านายตัวเอง สามารถต่อยอดธุรกิจสู่การเป็นนักลงทุนอสังหาฯได้