สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (SHIPPING)

ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (SHIPPING)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร หลังจากจบหลักสูตรนี้ 80 ชม. จะมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนออกของ
วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา

รุ่นที่ 5 รับ 50 ที่นั่งเท่านั้น !! เหลือ 44 ที่นั่ง


#รายละเอียดหัวข้อ 

- จรรยาบรรณตัวแทนออกของ

- กฎหมายศุลกากร

- พิกัดอัตราศุลกากร

- ราคาศุลกากร

- แหล่งกำเนิดสินค้า

- พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

- การสำแดงใบขนขาเข้า-ขาออก

- การตวรจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออก

- พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง

- พิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์

- พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน

- พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์

- สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร#การทดสอบ

*** หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยวิทยากร จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร #TIFFA #ITBS สถาบันของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจตัวแทนออกของ ธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ***


#ระยะเวลาการฝึกอบรม

ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 80 ชม. 

 เริ่มอบรม วันที่ 24 ก.พ.  2561

< อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.45 - 17.45 น. >วิทยากร
ITBS/TIFFA
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
คุณสมบัติผู้อบรม 

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

2. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 

3. มีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด

สถานที่จัดงาน
ห้องอบม ITBS เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 9,900.00 บาท 9,900 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:itbs/tiffa
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกริช
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897774266

หากท่านต้องการสมัคร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (SHIPPING)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
3900บาท
สามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3900บาท
รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
25,000บาท
งานขนส่งเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ท้าทาย เพราะรถเราวิ่งออกไปด้านนอกควบคุมได้ยาก พนักงานขับรถก็หลากหลาย มีทั้งดีและไม่ดี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเกิดจากปัญหาหลายๆอย่างที่เจอและได้รับการแก้ไข เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง
9900บาท
หลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร หลังจากจบหลักสูตรนี้ 80 ชม. จะมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนออกของ
3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด