สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้  APQP
วันที่จัดงาน
8 มีนาคม 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา
- APQP คืออะไร
  - ประโยชน์ของ APQP   - ความหมาย, จุดมุ่งหมายเมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์ขั้นตอนของ APQP  
    - การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต
    - การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
    - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
    - การออกแบบและพัฒนากระบวนการ
    - การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
    - ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข
    - กระบวนการทบทวนความเป็นไปได้และ    - การประยุกต์แนวทางของ กับการเตรียมการสำหรับลูกค้าอื่น ๆ
    - Work shop
วิทยากร
อาจารย์พิทักษ์บุญชม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท เข้าฟรีอีก 1 ท่าน = 3 ท่าน
                     ชำระ 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 2 ท่าน  = 5 ท่าน

หมายเหตุ   –  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:www.tesstraining.com
ชื่อผู้ติดต่อ:กุสุมา ด้วงจุมพล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0997320937

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500.00บาท
การใช้ทักษะจากกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อนำมาติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้กาจัดเก็บหนี้มีประสิทธิมากขึ้น องค์กรจะมีสภ
9400บาท
เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจสปาพร้อมเรียนรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการเปิดสปา
3,900บาท
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก ดังนั้นหากนักขายไม่รู้จักขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ
4,500บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบบิงซู น้ำแข็งไสเทรนด์ใหม่สไตล์เกาหลี และสนใจเรื่องการทำตลาดอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค ไม่ควรพลาด
4494บาท
เข้าใจจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความพึงพอใจประทับใจแก่ลูกค้าสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการคําตําหนิของลูกค้าและเจาะลึกกระบวนการในการดําเนินการกับปัญหาลูกค้าต่อว่า ตําหนิ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากคําต่อว่า ตําหนิของลูกค้า ไปสู่ความพึงพอใจ
3900บาท
• ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง มีระบบกา
149000บาท
หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม เรียนรู้ เข้าใจ หลักปฏิบัติการบริหารจัดการทุกภาคส่วนของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
3900บาท
การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันของพนักงานขายทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันใ