สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
       ปัจจุบันธุรกิจ ต่างก็ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันทางด้านต้นทุน ซึ่งต้นทุนด้านแรงงานเป็นต้นทุนที่มีสำคัญมาก หากเราสามารถกำหนดและวางแผนอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลง เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) จึงเป็นหลักการที่สามารถช่วยขจัดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ วางแผน และควบคุมอัตรากำลังคน ให้สอดคล้องกับสภาวะการผลิตในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับการวางผังโรงงาน การคำนวณความสามารถการผลิต อีกด้วย ดังนั้นเนื้อหาหลักสูตรจึงถูกพัฒนาเพื่อผู้ที่มีสนใจในทุกสาขาอาชีพ เข้าใจง่าย ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะได้จริง 


วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจความหมาย และ ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

                    2. รู้จักความสูญเปล่าต่างๆ ในกระบวนการผลิต

                    3. สามารถเขียนมาตรฐานการทำงานได้ , มองเห็นปัญหาและใช้standardized work เป็นเครื่องมือในปรับปรุง

                    4. มีเทคนิคการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแบบต่างๆ

                    5. สามารถคำนวณต้นทุนและวางแผนกำลังคนได้

                    6. เรียนรู้เทคนิคการส่งเสริมกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

 

สำหรับ หัวหน้างาน , ผู้จัดการ , ผู้บริหาร , เจ้าของ และผู้สนใจทั้งจากสาย HR และจัดซื้อ


วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม และกิจกรรม

วันที่ 1

     1 ทำไมต้องเพิ่มผลผลิต ?

     2 ชนิดความสูญเปล่า

     3 เรียนรู้เครื่องมือในการกำจัดความสูญเปล่า ( standardized work combination table ,standard work chart )

     4 แบบฝึกหัด การทำงานมาตรฐาน : Toy simulation ( Free style ) และ Toy simulation ( Standardized work )

     5 ทฤษฎีการจับเวลา

     6 ฝึกจับเวลา แบบฝึกหัดที่1 : การเขียนตัว A , แบบฝึกหัดที่ 2 : การประกอบรถ

     7 เขียนมาตรฐานการทำงาน

     8 เทคนิคการใช้ standardized work เพื่อการปรับปรุง

วันที่ 2

     1 การเขียน Balance Chart - Loss time ในรูปแบบต่างๆ

     2 แบบฝึกหัด การคำนวณ loss time

     3 การคำนวณต้นทุน และวางแผนกำลังคน

     4 การส่งเสริมกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

     5 อภิปรายกลุ่ม : วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการพัฒนา กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกัน


วิทยากร
คุณธนกฤต มหาภัทรยศ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,800.00 บาท


คลิกเพื่อสำรองที่ ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459 

ดูรายละเอียดทั้งหมด กรุณาคลิก www.trainingbymotiva.com 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


11770บาท
บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน QCC โดยตรง อบรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถนำไปใช้และถ่ายทอดความรู้ต่อได้
3500บาท
SIX SIGMA คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 SIGMA จากการใช้เครื่องมือตั
3500บาท
ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้า ของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุ
3500บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้
3900บาท
Promotion ต้อนรับปีใหม่ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น วันที่ 14 ก.พ. 61 ณ โรงแรม Gold Orchid ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*
3500บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้
3500บาท
การควบคุมและจัดการคลังสินค้า (Warehouse) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรเพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดีในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรั
3500บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้
3500บาท
กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ เนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อว