สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
       ปัจจุบันธุรกิจ ต่างก็ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันทางด้านต้นทุน ซึ่งต้นทุนด้านแรงงานเป็นต้นทุนที่มีสำคัญมาก หากเราสามารถกำหนดและวางแผนอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลง เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) จึงเป็นหลักการที่สามารถช่วยขจัดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ วางแผน และควบคุมอัตรากำลังคน ให้สอดคล้องกับสภาวะการผลิตในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับการวางผังโรงงาน การคำนวณความสามารถการผลิต อีกด้วย ดังนั้นเนื้อหาหลักสูตรจึงถูกพัฒนาเพื่อผู้ที่มีสนใจในทุกสาขาอาชีพ เข้าใจง่าย ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะได้จริง 


วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจความหมาย และ ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

                    2. รู้จักความสูญเปล่าต่างๆ ในกระบวนการผลิต

                    3. สามารถเขียนมาตรฐานการทำงานได้ , มองเห็นปัญหาและใช้standardized work เป็นเครื่องมือในปรับปรุง

                    4. มีเทคนิคการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแบบต่างๆ

                    5. สามารถคำนวณต้นทุนและวางแผนกำลังคนได้

                    6. เรียนรู้เทคนิคการส่งเสริมกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

 

สำหรับ หัวหน้างาน , ผู้จัดการ , ผู้บริหาร , เจ้าของ และผู้สนใจทั้งจากสาย HR และจัดซื้อ


วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม และกิจกรรม

วันที่ 1

     1 ทำไมต้องเพิ่มผลผลิต ?

     2 ชนิดความสูญเปล่า

     3 เรียนรู้เครื่องมือในการกำจัดความสูญเปล่า ( standardized work combination table ,standard work chart )

     4 แบบฝึกหัด การทำงานมาตรฐาน : Toy simulation ( Free style ) และ Toy simulation ( Standardized work )

     5 ทฤษฎีการจับเวลา

     6 ฝึกจับเวลา แบบฝึกหัดที่1 : การเขียนตัว A , แบบฝึกหัดที่ 2 : การประกอบรถ

     7 เขียนมาตรฐานการทำงาน

     8 เทคนิคการใช้ standardized work เพื่อการปรับปรุง

วันที่ 2

     1 การเขียน Balance Chart - Loss time ในรูปแบบต่างๆ

     2 แบบฝึกหัด การคำนวณ loss time

     3 การคำนวณต้นทุน และวางแผนกำลังคน

     4 การส่งเสริมกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

     5 อภิปรายกลุ่ม : วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการพัฒนา กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกัน


วิทยากร
คุณธนกฤต มหาภัทรยศ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,800.00 บาท


คลิกเพื่อสำรองที่ ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459 

ดูรายละเอียดทั้งหมด กรุณาคลิก www.trainingbymotiva.com 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4500บาท
การวางและควบคุมต้นทุนทางการผลิต ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ กลยุทธ์ที่องค์กรทางธุรกิจให้ความสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก จนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณก่อนถึงมือกลุ่มเป้าหมายนั่นคือ กา
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวม
3800บาท
7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่
3900บาท
ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้า ของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึ
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุม และบังคับใช้ก
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage