สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
         การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรธุรกิจ ระบบการพัฒนาคนที่ดี มีผู้มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรปรารถนา แต่ก็มี องค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดประสบการณ์ ไม่มีระบบการพัฒนาบุคคลากรที่เป็นมาตรฐาน

         วันนี้หากคุณมีความสนใจ ในการลดต้นทุนด้านการผลิต หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จะสามารถตอบโจทย์ การพัฒนาคนในระดับหัวหน้างานให้ท่านได้ ด้วยการกระตุ้นแนวคิด การฝึกฝนจากกรณีศึกษา ให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้จริง


วัตถุประสงค์

    1 ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุน เพื่อสามารถแข่งขันในธุรกิจ

    2 เข้าใจแนวคิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเปล่า

    3 สามารถนำแนวคิดของ Just in time ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเปล่าได้

    4 เข้าใจหลักการของการประหยัดกำลังคน และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับต้นทุนได้

    5 เข้าใจแนวคิดพื้นฐานการจัดการหน้างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

สำหรับ - วิศวกร หัวหน้างาน ในโรงงานอุตสาหกรรม

              - ท่านที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมกำลังคน เช่น ฝ่ายบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ


วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
     1. เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

     2. แนวคิดการเพิ่มผลกำไรด้วยการลดต้นทุน

     3. ประเภทของความสูญเปล่า (Waste)

            - กิจกรรมกลุ่ม การค้นหาปัญหา

     4. แนวคิดพื้นฐานของการทำ Just in time

            - กิจกรรมกลุ่ม simulation

            - กิจกรรมกลุ่ม One by One Production

     5. แนวคิดการปรับปรุง productivity และการทำงานมาตรฐาน

     6. การบริการจัดการเกี่ยวกับการผลิต

     7. กิจกรรมกลุ่ม เพื่อระดมสมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหา


วิทยากร
คุณธนกฤต มหาภัทรยศ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท


คลิกเพื่อสำรองที่ ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที

http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดทั้งหมด กรุณาคลิก

www.trainingbymotiva.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ติดต่อ EMAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM TEL: 098-820-9929 Line: @InwTraining Www.INWTraining.com พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com
3800บาท
7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านระบบจัดการพลังงานและออโตเมชั่น ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ในงานสัมมนา  “Industrial Seminar 2018”  เพื่อ ให้ความรู้ในเรื่องการสตาร์ทมอเตอร์อย่างปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ! 
3900บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวม
30000บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายทีมีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
3900บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวม
3900บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัด