สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
         การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรธุรกิจ ระบบการพัฒนาคนที่ดี มีผู้มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรปรารถนา แต่ก็มี องค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดประสบการณ์ ไม่มีระบบการพัฒนาบุคคลากรที่เป็นมาตรฐาน

         วันนี้หากคุณมีความสนใจ ในการลดต้นทุนด้านการผลิต หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จะสามารถตอบโจทย์ การพัฒนาคนในระดับหัวหน้างานให้ท่านได้ ด้วยการกระตุ้นแนวคิด การฝึกฝนจากกรณีศึกษา ให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้จริง


วัตถุประสงค์

    1 ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุน เพื่อสามารถแข่งขันในธุรกิจ

    2 เข้าใจแนวคิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเปล่า

    3 สามารถนำแนวคิดของ Just in time ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเปล่าได้

    4 เข้าใจหลักการของการประหยัดกำลังคน และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับต้นทุนได้

    5 เข้าใจแนวคิดพื้นฐานการจัดการหน้างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

สำหรับ - วิศวกร หัวหน้างาน ในโรงงานอุตสาหกรรม

              - ท่านที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมกำลังคน เช่น ฝ่ายบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ


วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
     1. เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

     2. แนวคิดการเพิ่มผลกำไรด้วยการลดต้นทุน

     3. ประเภทของความสูญเปล่า (Waste)

            - กิจกรรมกลุ่ม การค้นหาปัญหา

     4. แนวคิดพื้นฐานของการทำ Just in time

            - กิจกรรมกลุ่ม simulation

            - กิจกรรมกลุ่ม One by One Production

     5. แนวคิดการปรับปรุง productivity และการทำงานมาตรฐาน

     6. การบริการจัดการเกี่ยวกับการผลิต

     7. กิจกรรมกลุ่ม เพื่อระดมสมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหา


วิทยากร
คุณธนกฤต มหาภัทรยศ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท


คลิกเพื่อสำรองที่ ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที

http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดทั้งหมด กรุณาคลิก

www.trainingbymotiva.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3745บาท
การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพสามารถถูกออกแบบหรือวางแผนขึ้นได้ในทุกกระบวนการของการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและประหยัดเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์และการบริการ
15000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ความรู้ในเรื่องการสตาร์ทมอเตอร์อย่างปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ! ท่านจะได้รับความรู้มากมาย และทราบถึงข้อแตกต่างของการสตาร์ทมอเตอร์แบบต่างๆ  ประเภทและระดับขั้นของสตาร์ทเตอร์ตามมาตรฐาน IEC60947 การเลือกชุดสตาร์ทมอเตอร์หลากหลายแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
6800บาท
ปัจจุบันธุรกิจ ต่างก็ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันทางด้านต้นทุน ซึ่งต้นทุนด้านแรงงานเป็นต้นทุนที่มีสำคัญมาก หากเราสามารถกำหนดและวางแผนอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลง เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) จึงเป็นหลักการที่สามารถช่วย
3800บาท
ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งก
3500บาท
การควบคุมและจัดการคลังสินค้า (Warehouse) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรเพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดีในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรั
2900บาท
เรียนรู้จาก Case จริงของวิทยากรพยาบาลวิชาชีพประจำห้องฉุกเฉินและทีมอาสากู้ชีพภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติทุกคน เพื่อให้เกิดความชำนาญและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จบแล้วได้รับวุฒิบัตรรับรอง
4,000บาท
คำแนะนำหลักสูตร หลักสูตรคุณภาพ เรียนรู้ทุกขั้นตอน ชัดเจน ละเอียด เน้นสอน Workshop ให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3800บาท
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้องค์ต้องปรับ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง และมีกำไรให้มากที่สุด แต่บางองค์กรก็ต้องประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้องค์กรไม่สา