สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Beauty On Board

Beauty On Board
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
Workshop สนุกๆ ที่จะร่วมช่วยคุณค้นหาความมั่นใจในตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องหน้าตาและบุคลิกภาพ กลบจุดด้อยไฮไลท์จุดเด่น ที่คณะกรรมการเห็นแล้วต้องปลื้ม มาร่วมค้นหาตัวเองไปกับเรา
วันที่จัดงาน
ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายนนี้ เวลา 13.00-16.00 ที่สถาบันสอนแฟชั่น Bangkok FA ทองหล่อ 16 ด่วน! รับจำนวนจำกัด ร่วมกิจกรรมโทรเลย 086-256-6777,086-253-3777
หัวข้ออบรมสัมมนา
เทคนิคการตอบคำถาม
เทคนิคการแต่งตัว
เทคนิคการแต่งหน้า

วิทยากร
ครูผู้เชี่ยวชาญจาก Bangkok Fashion and Art
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบัน Bangkok Fashion and Art
ชื่อผู้ติดต่อ:ชนกานต์ ชูโชติ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0618219949

หากท่านต้องการสมัคร Beauty On Board
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
คือ กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้น
7500บาท
ร่วมค้นหาตัวตนของคุณ สู่การเป็นผู้หญิงที่ สุข สวย รวย เก่ง ผ่านการเรียนรู้ และ Work shop 2 วัน ในห้องอบรม และ Diary 21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไปตลอดชีวิต
3700บาท
การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติหลายอย่างประกอบกัน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน หัวหน้างานต้องดูแลใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น
2900บาท
เมื่อไรที่เราเปลี่ยนความคิด อารมณ์ความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยนไป เมื่อ อารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยน คำพูดการกระทำของเราจะเปลี่ยนไป
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โปรแกรม Workshop พิเศษ!  ที่จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุข เชื่อมั่นในตัวเอง และสัมผัสได้ถึงพลังที่ลุกโชน พร้อมที่จะกล้าตัดสินใจ...เปลี่ยนตัวตนเป็นคนใหม่ด้วยเวลาที่รวดเร็วที่สุด
4500บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำ
3,900ก่อน Vatบาท
หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ “เชื่อ” ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบในการทำงาน สร้างความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และร่วม
3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ
4500บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดัง