สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e – Commerce(รุ่นที่ 3)**เต็มแล้วค่ะ***

การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e – Commerce(รุ่นที่ 3)**เต็มแล้วค่ะ***
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
มีความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์ ขยายาช่องทางการจำหน่ายสินค้า 
วันที่จัดงาน
ฝึกอบรมวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560

รับสมัครวันนี้ – 18 เมษายน 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมวันที่ 19 เมษายน 2560


โทร.02-6434981 หรือ 02-2451707 ต่อ 312

หัวข้ออบรมสัมมนา
- การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla

- การจัดการสินค้าบนเว็บไซต์

- การสร้างบทความบนเว็บไซต์แบบมีหมวดหมู่

- การจัดการเมนูลิงค์ทั้งภายนอกและภายในบนเว็บไซต์

- การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเสริม

วิทยากร
น.ส.โสภิญญา คงเกตุ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. มีความพร้อมในการเข้าฝึกอบรมตามวันเวลาที่กำหนด

3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

4. เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ/ SMEs/ธุรกิจ Startup

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครฝึกอบรม

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. รูปถ่าย 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)

4. หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ขอแบบฟอร์มได้)

ธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (ภายในกระทรวงแรงงาน)

2. ส่ง e-mail : labour_college@yahoo.co.th , college@dsd.go.th

3. ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ : วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ)

4. ส่งทาง Fax. 02-6434981

หากส่งเอกสารทาง Fax. ให้ผู้สมัครโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าได้รับเอกสารของท่านหรือไม่

ได้ที่เลขหมาย 02-2451707 ต่อ 312


สถานที่จัดงาน
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ฟรี

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ขออภัยงานอบรมสัมมนานี้ปิดให้ลงทะบียนแล้ว หรือได้ผ่านไปแล้ว
คำค้นประกาศนี้ Tags: e-Commerce, joomla
2500บาท
หัวข้อการสอน ทำความรู้จักกับ Excel ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Excel สำหรับผู้เริ่มต้น
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้ PowerPoint ที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องยึดติดกับเวอร์ชัน
2500บาท
เรียนรู้โครงสร้างอีเมลล์ หลักการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คำขึ้นต้น เนื้อหา ลงท้ายอย่างไรให้ดูดี ประโยคต่างๆที่ควรเขียน และไม่ควรเขียน ไวยกรณ์เพื่อการเขียนเบื้องต้น การแนบไฟล์ที่ถูกต้องและชัดเจน มารยาทในการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติจริง
2500บาท
เรียนรู้โครงสร้างอีเมลล์ หลักการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คำขึ้นต้น เนื้อหา ลงท้ายอย่างไรให้ดูดี ประโยคต่างๆที่ควรเขียน และไม่ควรเขียน ไวยกรณ์เพื่อการเขียนเบื้องต้น การแนบไฟล์ที่ถูกต้องและชัดเจน มารยาทในการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติจริง
3900บาท
ช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเทคนิคการเลือกใช้สูตร &ฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับเจ้าชองธุรกิจที่สนใจอยากมีเวปไซด์เป็นของตัวเอง และบุคคลที่สนใจทั่วไป
2500บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร การตกแต่ง Powerpoint ให้โดนใจผู้ฟัง
2500บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
8500บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ประกอบการ, Developer ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อต่อยอดในการทำงาน