สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0

การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เข้าใจเทคโนโลยีไม่ยาก แบบนักธุรกิจทุกคนเข่าใจได้ ไม่ขายกระแส ใช้งานได้จริง

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค จนก้าวไปถึงจุดที่เกิดการพลิกผันในช่องทางการจัดจำหน่ายและสื่อในหลายๆ ด้าน การใช้สื่อยุคใหม่ และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรไปแล้ว 

ดังนั้นองค์กรจึงต้องไม่เพียงแค่เตรียมความพร้อม แต่ต้องเร่งดำเนินการวางแผน และลงมือปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุค 4.0 ในทันที

 

วัตถุประสงค์  

1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้เตรียมแผนธุรกิจดิจิตอลของตัวเอง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษากาทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจยุค 4.0 ในรูปแบบต่างๆ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน และดำเนินการการตลาด 4.0 ทั้งการสื่อสารและการจัดจำหน่ายได้อย่างเหมาะสมวันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

         ทำความเข้าใจยุค 4.0

         การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) 4.0 และผลกระทบ

         พฤติกรรมการรับสื่อของคนยุค 4.0

         โมเดลธุรกิจ 4.0 ปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่ แต่ปลาใหญ่เร็วๆ กินปลาใหญ่ช้าๆ ได้

         Digital transformation ในการสื่อสารและการจัดจำหน่ายยุค 4.0 

         Mobile App, Digital service และช่องทางการสื่อสารการตลาด Digital

         หลักการในการทำการตลาดในยุค 4.0 ที่ถูกต้องและไม่สูญเปล่า

รายละเอียดกิจกรรม 

1. กรณีศึกษาการใช้สื่อในยุค 4.0 

2. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจใหม่ในยุค 4.0 ทำความรู้จักทั้งในฐานะธุรกิจ และลูกค้าวิทยากร
อาจารย์กมลภัทร
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02882798

หากท่านต้องการสมัคร การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2975บาท
เพื่อเตรียมตัวสู่การสร้างรูปแบบทางการบริหารชีวิตนักขายอย่างมืออาชีพ เพื่อรู้ระเบียบและธรรมชาติของงานขาย เพื่อมีความคิดมุ่งสู่การพัฒนาการขายในทุกๆ วันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุประสิทธิผลอย่างที่ตั้งไว้
3900บาท
จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย
3800บาท
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้ 3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
3800บาท
การขาย และการตลาด ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในแวดวงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการผลิต หรือ การบริการ ล้วนแล้วแต่มีการนำสื่ออิเลคทรอนิกส์เข้ามาปรับใช้ให้เกิดความรวดเร็วในการขาย มากขึ้น ซึ่งรู
3800บาท
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้....อย่างไร  พนักงานขายของท่าน สามารถเรียกลูกค้า และต้อนรับลูกค้าของท่านได้อย่างประทับใจหรือไม่ ?  พนักงานขายของท่าน สามารถเปิดการขาย ตอบข้อโต้แย้งและปิดการขายได้ดีเพียงใด ?  พนักงานขายของท่าน สามารถสร้างยอดขายและกำไรให้บริษ
3800บาท
หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา ก
3000บาท
เป็นการเรียนรู้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่อรองเจรจาจัดซื้อจัดจ้างและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3800บาท
พัฒนาให้นักขายมีทักษะการขายที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และ สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้
3800บาท
1. มุ่งพัฒนาการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นอีกเครื่องมือหนี่งที่ช่วย สร้างผลสำเร็จในงานขาย 2. เรียนรู้พฤติกรรมการขายและการสื่อสารจูงใจเพื่อการขาย ที่ได้ผล 3. เรียนรู้กระบวนการขายทางโทรศัพท์อย่างละเอียด พร้อมฝึกปฏิบัติตามลักษณะงานที่แท้จริง