สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Food Machine for SMEs” งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ (Seminar and Business matching)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Food Machine for SMEs” งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ (Seminar and Business matching)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
งานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สร้างโอกาสทางการค้าและการเจรจาธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และ ผู้ซื้อที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

จัดโดย

ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร (MKT) ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.​ ​

วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 12:30 ถึง 16:00 น.
วิทยากร
กิจกรรมภายในงาน

§ Experience Sharing: Food Machinery  

เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งบันประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะทางในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด

        ๐ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย (วว.)

              หน่วยงานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้บริการออกแบบ

              และพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะทางให้กับภาคอุตสาหกรรม

        ๐ รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.

              ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

ที่ประสบความสำเร็จในการร่วมออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะทาง และการปรับปรุงกระบวนการผลิต

๐ คุณนพพล ภู่แย้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดำเนินฟู้ด จำกัด

               ธุรกิจผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวพัฒนาเครื่องบรรจุและลดอุณหภูมิวุ้นมะพร้าว

               ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตช่วยลดการใช้แรงงานคน

                ​ลดระยะเวลาในกระบวนการบรรจุสินค้า

        ๐ คุณทวีศักดิ์ วรรณาทิพยาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี บี ฟู๊ด เทค จำกัด

             ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณท์อาหารทุกประเภท

             พัฒนาต้นแบบเครื่องทำข้าวปั้นเพื่อจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

             ที่ต้องการสร้างความแตกต่างและตอบสนองตลาด

ดำเนินรายการโดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.

§ แนะนำนวัตกรรมเครื่องจักรด้านอาหาร

ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของไทยโดยผู้ผลิตภายในประเทศที่มีศักยภาพ

- การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ผลิตเครื่องจักรด้านอาหารที่มีศักยภาพ

จำนวน 10 – 15 ราย (ใช้เวลานำเสนอบริษัทละ 5 - 7 นาที)

§ การเจรจาการค้า สร้างเครือข่าย จับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต (Supply) และผู้ซื้อ (Demand) ที่มีศักยภาพ ในอุตสาหกรรมอาหาร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรอกใบสมัครช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/c7Kk8v

​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-564-6310 ต่อ 117

อีเมล์ marketing@decc.or.th

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช.
ชื่อผู้ติดต่อ:บริรักษ์ มงคลเกตุ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-5646310 ต่อ 117

หากท่านต้องการสมัคร ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Food Machine for SMEs” งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ (Seminar and Business matching)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาดำเนินการปรับปรุงการทำงาน เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตได้
3900บาท
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างาน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ความรู้ในเรื่องการสตาร์ทมอเตอร์อย่างปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ! ท่านจะได้รับความรู้มากมาย และทราบถึงข้อแตกต่างของการสตาร์ทมอเตอร์แบบต่างๆ  ประเภทและระดับขั้นของสตาร์ทเตอร์ตามมาตรฐาน IEC60947 การเลือกชุดสตาร์ทมอเตอร์หลากหลายแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3,700บาท
กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟรีสัมมนา ระยะเวลา เวลา 8.30 – 16.30 น. (รวมค่าอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน) พร้อมใบประกาศนียบัตร หลังจากการอบรมสัมมนาเสร็จทั้งคอร์ส (ส่งให้หลังจบงาน)
3500บาท
เนื่องจากเซนเซอร์สำคัญอย่างยิ่ง ต่อการใช้ระบบทั้งในอาคารและในงานอุตสาหกรรม เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรการนำเซนเซอร์มาประยุกต์ใช้งานในระบบการวัดและระบบควบคุมอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบวงจรปรับแต่งสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์เพื่อต่อใช้งานในระบบถัด
7800บาท
With the presently demanding business environment of globalization, ENGLISH Communications Skills have become an essential part for every business operations in order to communicate effectively with business partners, locally and internationally. This
3500บาท
เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรเทคนิคการออกแบบ ใช้งานและวิธีการปรับปรุงระบบปรับอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานที่ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ และประหยัดพลังงานทั้งในภาคอุ
3500บาท
ระบบอัดอากาศมีในโรงงานเกือบทุกแห่ง และมีโอกาสปรับปรุงให้ประหยัดได้ดีขึ้น เอ็มแอนด์อี จึงขอเสนอหลักสูตรวิธีการปรับปรุงและประยุกต์ระบบอัดอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน รวมทั้งการบำรุงรักษาระบบอัดอากาศที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จรองโดยไม่ต้องใช้เครื