สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPIs And Competency Strategic)

หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPIs And Competency Strategic)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
         KPIs(Key Performance Indicators) ดัชนีชี้วัดผลงานหลักและ สมรรถนะ (Competency) หรือบางท่านเรียกความสามารถ คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยบริหารจัดการ ให้คนเก่ง เห็นผลงาน (Productivity) ทำให้องค์กร สร้างคนได้ตรงกับงาน คนทำงานมีเป้าหมาย ตามนโยบาย มีความมุ่งมั่น ค้นหาความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละบุคคล เมื่อสามารถแยกระดับการพัฒนาได้แล้ว ย่อมเกิดรูปแบบการพัฒนาแต่ละบุคคล วางแผนการพัฒนารายบุคคล( Individual Development Plan) วางแผนการเพิ่มขีดความสามารถ ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง (Position) ระดับ (Level) งาน องค์กรมีระบบพัฒนาคน งานอย่างต่อเนื่อง


        หลักสูตร “ กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ นี้ เหมาะสำหรับ องค์กรที่ไม่เคยจัดทำ หรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง เกิดปัญหาต่างๆ เช่น รอยต่อ ช่องว่างการประสานงาน เก็บตัวชี้วัดไม่ได้จริง หากเข้าอบรมแล้วจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ หลักการจัดทำระบบประเมินผลงาน (Performance Appraisal) ที่ดี อย่างง่าย มีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ (Quantity) และ เชิงคุณภาพ (Quality) น่าเชื่อถือ เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านระบบประเมินผล เน้น Workshop รายบุคคล เข้าใจง่ายและมีระบบติดตามผลการนำไปใช้หลังอบรมทุกองค์กร


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/index.php 

Download รายละเอียดหลักสูตร 

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/kpi_outline.php

Download ใบสมัครหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/kpi_app.php


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

http://www.ophconsultant.com

Line ID : ophconsultantวันที่จัดงาน
วันที่ 18 – 19 - 20 ตุลาคม 2560

โรงแรม ไอ-เรสซิเดนซ์ สีลม กรุงเทพ (ติดทางลงรถ BTS ช่องนนทรี) หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร ( 3 วัน เน้น Workshop จริง)

1. การกำหนดใบหน้าที่งาน (JD) เพื่อการนำมาใช้พัฒนา

2. การกำหนดรูปแบบ JD & JR Matrix เพื่อนำไปใช้ในงาน HR ,HRD,ระบบประเมินผล

3. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(PIs )ให้เหมาะสม

4. เทคนิคการวิเคราะห์หาผลงาน (Productivity) แต่ละตำแหน่งงาน

5. เทคนิคการเลือกตัวชี้วัดหลัก(KPIs) มาใช้ในการประเมิน

6. เทคนิคการจัดทำ KPIs Dictionary

7. การใช้สูตรประเมินผลกลางปีหรือปลายปี ที่มีประสิทธิภาพ

8. การกำหนดแบบสมรรถนะ Competency Model (CC , MC , FC)

9. การกำหนดระดับประเมินผลสมรรถนะ (Proficiency Level)

10. เทคนิคการเลือกพฤติกรรมสมรรถนะหลัก (Behavioral Indicators)มาใช้ประเมิน

11. การจัดทำคู่มือเก็บสมรรถนะ (Competency Dictionary)

12. การวางแผนและการนำไปใช้ (Action Plan) พัฒนาต่อเนื่อง

13. การจัดทำระบบสารสนเทศและการทบทวนแก้ไข KPIs& Competency

14. กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด KPIs & Competency ให้เหมาะสมแต่ละปี

15. Workshop รายบุคคล ตามธุรกิจองค์กร


วิทยากร
อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ ที่ปรึกษาระบบประเมินผล
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ทุกภาคธุรกิจ (ที่ไม่เคยจัดทำ หรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง)


• ฝ่ายบริหารพัฒนาองค์กร

• ผู้จัดการ

• หัวหน้างาน

• ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เชี่ยวชาญ


สถานที่จัดงาน
โรงแรม ไอ-เรสซิเดนซ์ สีลม กรุงเทพ (ติดทางลงรถ BTS ช่องนนทรี) 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,500.00 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน           7,500 บาท 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%            525 บาท 

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%        225 บาท 

ยอดชำระสุทธิ                  7,800 บาท

* พิเศษ!! ชำระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขี้นไปมอบส่วนลด 1,500 บาท

** ข้อเสนอพิเศษ!! สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ องค์กรของท่านต้องการจัดอบรมภายใน

หลักสูตร KPI&Competency หรือ ต้องการที่ปรึกษา มอบส่วนลด 50%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (Oriental Phoenix Consultant)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณ ปกรณ์วิชญ์ / คุณ ตุ๊กตา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-587-5686

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPIs And Competency Strategic)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ให้สามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเทคนิควิธีการจูงใจลูกน้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3000บาท
เรียนรู้โครงสร้างอีเมลล์ หลักการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คำขึ้นต้น เนื้อหา ลงท้ายอย่างไรให้ดูดี ประโยคต่างๆที่ควรเขียน และไม่ควรเขียน ไวยกรณ์เพื่อการเขียนเบื้องต้น การแนบไฟล์ที่ถูกต้องและชัดเจน
3500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กรองค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา การเป็นพนักงานที่ดีต่อองค์กร
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
3500บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ
3250บาท
แผนอบรมดี สรุปงานยอดเยี่ยม!! วางหลักสูตรระยะยาว สร้างหัวหน้าเก่ง พนักงานมีแรงจูงใจทำงาน ? วางแผนอบรมรายบุคคล ตรงใจผู้บริหาร ทำอย่างไร ? ทำอย่างไรให้การฝึกอบรม สร้างผลกำไรสองทาง ได้คนเก่ง ได้กำไรเพิ่ม ?
2975บาท
"การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ” จะช่วยองค์กรให้สามารถวางกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรได้สอดคล้องกับภารกิจทุกด้านทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
3500บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์
3900บาท
ได้ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าใจวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในองค์การของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป