สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPIs And Competency Strategic)

หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPIs And Competency Strategic)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
         KPIs(Key Performance Indicators) ดัชนีชี้วัดผลงานหลักและ สมรรถนะ (Competency) หรือบางท่านเรียกความสามารถ คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยบริหารจัดการ ให้คนเก่ง เห็นผลงาน (Productivity) ทำให้องค์กร สร้างคนได้ตรงกับงาน คนทำงานมีเป้าหมาย ตามนโยบาย มีความมุ่งมั่น ค้นหาความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละบุคคล เมื่อสามารถแยกระดับการพัฒนาได้แล้ว ย่อมเกิดรูปแบบการพัฒนาแต่ละบุคคล วางแผนการพัฒนารายบุคคล( Individual Development Plan) วางแผนการเพิ่มขีดความสามารถ ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง (Position) ระดับ (Level) งาน องค์กรมีระบบพัฒนาคน งานอย่างต่อเนื่อง


        หลักสูตร “ กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ นี้ เหมาะสำหรับ องค์กรที่ไม่เคยจัดทำ หรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง เกิดปัญหาต่างๆ เช่น รอยต่อ ช่องว่างการประสานงาน เก็บตัวชี้วัดไม่ได้จริง หากเข้าอบรมแล้วจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ หลักการจัดทำระบบประเมินผลงาน (Performance Appraisal) ที่ดี อย่างง่าย มีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ (Quantity) และ เชิงคุณภาพ (Quality) น่าเชื่อถือ เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านระบบประเมินผล เน้น Workshop รายบุคคล เข้าใจง่ายและมีระบบติดตามผลการนำไปใช้หลังอบรมทุกองค์กร


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/index.php 

Download รายละเอียดหลักสูตร 

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/kpi_outline.php

Download ใบสมัครหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/kpi_app.php


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

http://www.ophconsultant.com

Line ID : ophconsultantวันที่จัดงาน
วันที่ 18 – 19 - 20 ตุลาคม 2560

โรงแรม ไอ-เรสซิเดนซ์ สีลม กรุงเทพ (ติดทางลงรถ BTS ช่องนนทรี) หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร ( 3 วัน เน้น Workshop จริง)

1. การกำหนดใบหน้าที่งาน (JD) เพื่อการนำมาใช้พัฒนา

2. การกำหนดรูปแบบ JD & JR Matrix เพื่อนำไปใช้ในงาน HR ,HRD,ระบบประเมินผล

3. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(PIs )ให้เหมาะสม

4. เทคนิคการวิเคราะห์หาผลงาน (Productivity) แต่ละตำแหน่งงาน

5. เทคนิคการเลือกตัวชี้วัดหลัก(KPIs) มาใช้ในการประเมิน

6. เทคนิคการจัดทำ KPIs Dictionary

7. การใช้สูตรประเมินผลกลางปีหรือปลายปี ที่มีประสิทธิภาพ

8. การกำหนดแบบสมรรถนะ Competency Model (CC , MC , FC)

9. การกำหนดระดับประเมินผลสมรรถนะ (Proficiency Level)

10. เทคนิคการเลือกพฤติกรรมสมรรถนะหลัก (Behavioral Indicators)มาใช้ประเมิน

11. การจัดทำคู่มือเก็บสมรรถนะ (Competency Dictionary)

12. การวางแผนและการนำไปใช้ (Action Plan) พัฒนาต่อเนื่อง

13. การจัดทำระบบสารสนเทศและการทบทวนแก้ไข KPIs& Competency

14. กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด KPIs & Competency ให้เหมาะสมแต่ละปี

15. Workshop รายบุคคล ตามธุรกิจองค์กร


วิทยากร
อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ ที่ปรึกษาระบบประเมินผล
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ทุกภาคธุรกิจ (ที่ไม่เคยจัดทำ หรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง)


• ฝ่ายบริหารพัฒนาองค์กร

• ผู้จัดการ

• หัวหน้างาน

• ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เชี่ยวชาญ


สถานที่จัดงาน
โรงแรม ไอ-เรสซิเดนซ์ สีลม กรุงเทพ (ติดทางลงรถ BTS ช่องนนทรี) 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,500.00 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน           7,500 บาท 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%            525 บาท 

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%        225 บาท 

ยอดชำระสุทธิ                  7,800 บาท

* พิเศษ!! ชำระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขี้นไปมอบส่วนลด 1,500 บาท

** ข้อเสนอพิเศษ!! สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ องค์กรของท่านต้องการจัดอบรมภายใน

หลักสูตร KPI&Competency หรือ ต้องการที่ปรึกษา มอบส่วนลด 50%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (Oriental Phoenix Consultant)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณ ปกรณ์วิชญ์ / คุณ ตุ๊กตา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-587-5686

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPIs And Competency Strategic)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4000บาท
ปัญหาส่วนใหญ่พบว่าหัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้นำเครื่องมือนี้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับการบริหารกับการเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรตามที่ผู้บริหารคาดหวังไว้
3800บาท
ระบบพี่เลี้ยง ถือเป็นเทคนิคหนึ่งในหลายวิธีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำให้บุคลากรทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ดีต่อกัน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่สำคัญระบบพี่เลี้ยง
3900บาท
การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมนั้น ยากกว่า สำคัญกว่า และเป็นเรื่องท้าทายที่ HR ต้องเผชิญเป็นประจำทุกปี แต่ถ้ามียุทธวิธีที่หลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์
3900บาท
ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงในงาน สามารถทำการประเมิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้
2500บาท
“เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที” วิทยากรที่ปรึกษาเฉพาะงานประเมินผลประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ
3500บาท
การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด ความล่าช้า และอุบัติเหตุ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือ การไม่ได้รับการสอนงาน และแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา
3800บาท
 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง  ถ้าคุณต้องดูแลลูกน้องที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่น่ารักสุดๆ ... ถึงประเภทที่เหลือทน  ถ้าคุณต้องบริหารจัดการทีมที่มีคนที่แตกต่าง...แต่ต้องนำทีมทั้งหมดให้ทำงานด้วยกันได้ดี